ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΚΕ.Κ.Π.-Α. arrow Ανακοίνωση ΚΕ.Κ.Π.-Α. Πρόσληψη Προσωπικού

Ανακοίνωση ΚΕ.Κ.Π.-Α. Πρόσληψη Προσωπικού Εκτύπωση
 

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα
δύο (2) μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα (12) μηνών,
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών λειτουργικών αναγκών,
με την εξής ειδικότητας:

Ειδικότητα 

Αριθμός Ατόμων 
 ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών,
θα γίνειστα γραφεία του ΚΕ.Κ.Π.-Α., αυτοπροσώπως ή με
εξουσιοδοτημένο άτομο, στην παραπάνω διεύθυνση, κατα 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07.00 έως 15.00) και από τις
ημερομηνίες 22-5-2023 (ημέρα Δευτέρα) έως και
29-05-2023 (ημέρα Δευτέρα).


Πληροφορίες στο τηλ.: 2384022237

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png