ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει τους δημότες του ότι από τη Δευτέρα 25-09-2017

λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας,  στελεχωμένο  με τις απαραίτητες ειδικότητες,

της Κοινωνικής Λειτουργού και της Ψυχολόγου. Η χρηματοδότηση του Κέντρου

Κοινότητας  καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένο

στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης

των ΠΕΠ 2014-2020 για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, περιλαμβάνει

υποχρεωτικά 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή-Ενημέρωση -Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους

κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών

με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής

διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Επιπρόσθετα, τα Κ.Κ. δύναται να

λειτουργούνκαι ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες

και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας προσφέρει

πληροφόρηση,υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει

στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και

κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.

Μέσω τουΚέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική

δράσηστους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας. Ο στόχος της

συγκεκριμένης δομής είναι διττός:

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η

διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του οικείο Δήμου.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς

και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς

κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας

έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω,οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας

των Κέντρων Κοινότητας βασίζονται:
στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για

την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/ και την απασχόληση και

στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή στη σύνδεση

με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην

κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των

ωφελουμένων στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και

Υπηρεσία στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου

Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο

για τη διασφάλιση,σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

Το κέντρο κοινότητας, λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

του Δήμου Αλμωπίας και βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας - Τσακώνων.

Λειτουργεί, δε, για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 - 15.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23840 21300 και 2384021120.


Κοινωνική Λειτουργός:     Νατσιούλα Τριανταφυλλιά
Ψυχολόγος :                    Μαυρίδου Θεοδώρα - Ειρήνη


Για το Δήμο Αλμωπίας
Ο Αντιδήμαρχος

Τσιμτσιρίδης Γεώργιος


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png