ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Εκτύπωση
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

 

Προκηρύσσει  διαγωνισμό για την επιλογή  Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου  4 του Ν.4257/2014.

 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Για το συγκεκριμένο αξίωμα δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής, ενώ παράλληλα ισχύουν  τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της παρούσας  δημοτικής  αρχής.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία  των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα  με την κατάθεση σχετικής δήλωσης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, στη Γραμματεία  του Δημοτικού Συμβουλίου από σήμερα  μέχρι   την 18η Φεβρουαρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρευρίσκονται  στην  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης  θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση.

Πληροφορίες  παρέχονται  τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας [αρμόδιοι υπάλληλοι   Θεοδωρίδου Μεταμόρφη και Γερακάρη Ζαχαρούλα τηλ. 2384350231]

            Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 
 
 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png