ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αποτελέσματα Ψηφοφοριών
 
Επιλογή ψηφοφορίας: 
 Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
 Κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου-Βιολογικού καθαρισμού 26 40.6%
 Συντήρηση οδικού δικτύου 24 37.5%
 Kατασκευή των κόμβων Πιπεριάς – Τσάκων και του Δυτικού Περιφερειακού Αριδαίας 8 12.5%
 Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων 6 9.4%
     
Αριθμός ψηφοφόρων: 64
Πρώτη ψήφος: 21.08.12
Τελευταία ψήφος: 12.08.19
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png