ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αποτελέσματα Ψηφοφοριών
 
Επιλογή ψηφοφορίας: 
 Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
 Κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου-Βιολογικού καθαρισμού 25 40.3%
 Συντήρηση οδικού δικτύου 23 37.1%
 Kατασκευή των κόμβων Πιπεριάς – Τσάκων και του Δυτικού Περιφερειακού Αριδαίας 8 12.9%
 Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων 6 9.7%
     
Αριθμός ψηφοφόρων: 62
Πρώτη ψήφος: 21.08.12
Τελευταία ψήφος: 13.06.19
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png