ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Από τον Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές των παιδιών για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019 της παιδικής εξοχής κατασκηνώσεων Ν.Πέραμος Καβάλας.


Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

 

Α)Αίτηση γονέα προς τον Δήμο(επισυνάπτεται)

B) Εκκαθαριστικό.

Γ)Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά.(επισυνάπτεται).

Δ)Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα ,στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια .ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι εν γένει η κατάσταση της υγείας του , επιτρέπει τη συμμετοχή του στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις(φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21/05/2019 εως 15/6/2019 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου-Κέντρο Κοινότητας στην κ. Παπάζογλου Θεοδώρα.

Τηλ :2384021300

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΕΚΠΑ Εκτύπωση
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ANAΚΟΙΝΩΣΗΕγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας


Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας δέχονται αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, από 10 Μαΐου έως 31 Μαϊου 2019 για τα νήπια που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2017.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Αίτηση (διαθέσιμη σε κάθε Παιδικό Σταθμό).

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3.α)Βεβαίωση εργοδότη, ότι και δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

β)Βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, για γονείς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

γ)Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:

- Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ.

- Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και όπου συνιστάται από τον παιδίατρο.

6) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 (αφορά εισοδήματα 2018) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

7) Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

8) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (διαθέσιμη στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα δηλώνει τη συμμετοχή των τροφείων.

9) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (διαθέσιμη στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνει τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το νήπιο κατά την αποχώρηση από τον Παιδικό Σταθμό (ενήλικες).

10) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ., για τη διευκόλυνση της επιλογής.

Για την εγγραφή παιδιού στο Σταθμό αλλοδαπών γονέων, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.


Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί αυτής απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.Πληροφορίες:

1.Δ/νση ΚΕ.Κ.Π.-Α Τότσα Βασιλική, στο τηλέφωνο-fax: 23840-21830, 23840- 22237

2. Τμήμα προσχολικής αγωγής (Α΄ παιδικός σταθμός, περιοχή δασάκι) Λουλούδη Κυριακή, τηλ.- fax: 23840-21442.

3. Τμήμα προσχολικής αγωγής (Β΄ παιδικός σταθμός, περιοχή εργατικές κατοικίες)

Γεωργιάδου Δέσποινα, τηλ. – fax: 23840-24916

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α.


 

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2019 έως 30/04/2019 Εκτύπωση
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png