ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ’

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια μηχανογραφικών εφρμογών, προϋπολογισμού 24.028,05 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Πέμπτη  18/10/2012 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση μηχανογραφικών εφαρμογών.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα υποβάλει τη οικονομικότερη προσφορά.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.23843 50291 Αρμόδιος υπάλληλος κ. Πετρούσης Ιωάννης.

 

 

            Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

                                                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png