ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/2012 Εκτύπωση
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 46/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση-κατάρτιση όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης”

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 47/2012

ΘΕΜΑ:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων του Δήμου και της Μαθητικής Εστίας”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 48/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την “Προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου -αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων και Η/Υ”.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 49/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων κατά της με αρίθμ. 24/2012 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας,που αφορά στην υπόθεση του Μπακάρη Γεωργίου του Χρήστου κατά του Δήμου Αλμωπίας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 50/2012

ΘΕΜΑ:  Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την παράσταση στη συζήτηση της αίτησης του κ.Τσίμα Ευαγγέλου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στο Πρωτοδικείο Έδεσσας στις 26-4-2012, ή σε κάθε μετά από αναβολη δικάσιμο.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 51/2012

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αρίθ. 213/2011 Α.Ο.Ε., λόγω τροποποίησης της αρίθμ. 73/2011 μελέτης του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικού στην Τ.Κ. Λουτρακίου” 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 52/2012 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εξουσιοδότησης του κ.Αμύντα Πέτρου , δικηγόρου, για την παράσταση του εκ μέρους του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας κατά τη δικάσιμο της 8-3-2012 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά την οποία συζητείται η από 5-7-2010 και με αριθμ. κατάθ.155/07-07-2010 ανακοπή του Δήμου Αλμωπίας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 53/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την παράσταση εκ μέρους του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας κατά τη συζήτση στις 8-3-2012 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά την οποία συζητείται η από 17-09-2010 και με αριθμ. κατάθ.230/23-09-2010 ανακοπή του Δήμου Αλμωπίας. 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png