ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 4/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 4/2012 Εκτύπωση
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 31/2012

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2012.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 33/2012

ΘΕΜΑ: Ακύρωση των αρίθμ. 214/2011 και 02/2012 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, λόγω αναρμοδιότητος οργάνου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 34/2012

ΘΕΜΑ: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρεμάτων στο Δήμο Αλμωπίας» 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 35/2012

ΘΕΜΑ: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης Ρεμάτων στο Δ.Αλμωπίας »

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 36/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Κ.Ροδωνιάς της Τ.Κ.Τσάκων. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 39/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. ΑΓ 22/12 αγωγής που κατέθεσε η εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Σ.Α. Κάνουρας & ΣΙΑ ΕΠΕ” κατά του Δήμου Αλμωπίας. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 41/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. Κατάθεσης 260/2011 αγωγής 24 εργαζομένων του πρωην Δήμου Εξαπλατάνου (διαδικασία εργατικών διαφορών).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 42/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. Κατάθεσης 65/11 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας “CONTRACT A.E.”, κατά τη δικάσιμο στις 15-3-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 44/2012

ΘΕΜΑ:  Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων κατά της με αρίθμ. 22/2009 Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας,που αφορά στην υπόθεση του της Κοντάκου Δήμητρας κατά του Δήμου Αλμωπίας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png