ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2/2012 Εκτύπωση
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 14/2012

ΘΕΜΑ: Εξέταση εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για διάλυση σύμβασης του έργου “Κατασκευή κόμβου Πιπεριάς-Τσάκων”

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 15/2012

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 23.069,68 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.9001 με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας”, προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 16/2012

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.068,17 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.9002 με τίτλο “Προμήθεια ψωμιού για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας”, προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 17/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας στην συζήτηση της αγωγής που θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Έδεσσας στις 08-03-2012, ή σε κάθε μετά απο αναβολή δικάσιμο, που αφορά στην υπόθεση της εταιρείας “ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.” κατά του πρώην Δήμου Αριδαίας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 18/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας στην συζήτηση της αγωγής που θα πραγματοποιηθεί στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας στις 09-03-2012, ή σε κάθε μετά απο αναβολή δικάσιμο, που αφορά στην υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία “Χριστόφορος Καιρίδης Α.Ε. Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία” κατά του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 19/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρίθμ. 13/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 20/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρίθμ. 189/2011 απόφασης Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 24/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων ατά της με αρίθμ. 63/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 25/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρίθμ. 11/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 26/2012 

ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής.  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 27/2012 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2012. 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png