ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 1/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 1/2012 Εκτύπωση
 

Αριθ.Απόφ: 05/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. Κατάθεσης 81/6-4-2010 αγωγής του Μήνου Χρήστου του Ηλία, κατά τη δικάσιμο στις 9-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.

Αριθ.Απόφ: 06/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. Κατάθεσης 79/6-4-2010 αγωγής του Μήνου Χρήστου του Ηλία, κατά τη δικάσιμο στις 9-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.

Αριθ.Απόφ: 07/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. Κατάθεσης 80/6-4-2010 αγωγής του Μήνου Χρήστου του Ηλία, κατά τη δικάσιμο στις 9-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.

Αριθ.Απόφ: 08/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της με αρίθμ. Κατάθεσης 82/6-4-2010 αγωγής του Μήνου Χρήστου του Ηλία, κατά τη δικάσιμο στις 9-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο. 

Αριθ.Απόφ: 09/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της αγωγής που κατέθεσε η εταιρεία με την επωνυμία VAN A.E.-Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία κατασκευών και υπηρεσιών, κατά του Δήμου Αλμωπίας, κατά τη δικάσιμο στις 10-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.

Αριθ.Απόφ: 11/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της αγωγής του κ.Χρήστου Αθανασίου κατά του Δήμου Αλμωπίας, κατά τη δικάσιμο στις 7-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.

Αριθ.Απόφ: 13/2012

ΘΕΜΑ: Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλμωπίας κατά τη συζήτηση της αγωγής του κ.Πασχαλίδη Ιωάννη κατά του Δήμου Αλμωπίας, κατά τη δικάσιμο στις 7-2-2012, καθώς και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png