ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Δελτία Τύπου arrow Ο Δήμος Αλμωπίας μετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα-FYROM 2007-2013

Ο Δήμος Αλμωπίας μετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα-FYROM 2007-2013 Εκτύπωση
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Αλμωπίας μετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα-FYROM 2007-2013

Έξι (6) συνολικά προτάσεις πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Αλμωπίας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα-FYROM 2007-2013. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι «η ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης». Το συνολικό ποσό της πρόσκλησης ανέρχεται στα 14.010.347 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.982.819,50 αποτελούν κοινοτική συνδρομή και από το συνολικό ποσό, τα 9.259.758 ευρώ θα απορροφηθούν από εταίρους από την Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα από εταίρους από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν υπάρχει ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:

- Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης.

- Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή.

 Η υποβολή των προτάσεων εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2012 και έτσι, η προετοιμασία των φακέλων βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Περιγραφή των προτάσεων ακολουθεί παρακάτω:

1.   Πρότασης με τίτλο “’Achieving economies of scale by medical and aromatic plants innovative culture change ” με το ακρωνύμιο “EcoMAPs” από κοινού με το Δήμο Novaci της πΓΔΜ και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00 και προϋπολογισμό για το Δήμο Αλμωπίας τα 200.000,00 ευρώ. Αρχικό αντικείμενο της πρότασης είναι η καταγραφή των υπαρχουσών καλλιεργειών και έρευνα σχετικά με τα αυτοφυή αρωματικά φυτά τα οποία θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο δυναμικό εργαλείο στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλο αντικείμενο  του έργου θα αποτελέσει ο προσδιορισμός των δοκιμών που απαιτούνται για τον ποιοτικό έλεγχο των αρωματικών φυτών, ώστε επεξεργασμένα ή μη, να αποτελούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τέλος θα πραγματοποιηθεί μελέτη κόστους –οφέλους για την πιθανή αλλαγή καλλιεργειών. Ως αποτέλεσμα του έργου, οι καλλιεργητές θα έχουν την απαιτούμενη πληροφορία για την αναζήτηση  οικονομικής διεξόδου μέσω της καλλιέργειας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Σκοπός είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο στον πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή τομέα με τη δημιουργία επιχειρήσεων (κλάδος μεταποίησης, συσκευασίας αρωματικών φυτών, δημιουργίας αφεψημάτων, παραγωγής αιθέριων ελαιών, βιολειτουργικών τροφίμων κλπ.)  

2.     Πρότασης με τίτλο “Living history – Living nature” με το ακρωνύμιο “Lhi-Lna” από κοινού με το Δήμο Νοvaci της πΓΔΜ με συνολικό προϋπολογισμό δράσης τα 400.000,00 ευρώ και προϋπολογισμό για το Δήμο Αλμωπίας τα 200.000,00 ευρώ. Πρόκειται για τη δημιουργία δυο θεματικών διαδρομών, οι οποίες θα αποτελέσουν μια πρόταση για τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την περιοχή αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για την τεκμηρίωση και την προστασία σημαντικών τόπων. Σκοπός της πρότασης είναι η προστασία και η προώθηση των ιστορικών και φυσικών πόρων, με στόχο την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις που θα κινητοποιήσουν τους τόπους, μέσω της παρουσίασής στο κοινό με καινούρια μέσα.

3.     Πρότασης με τίτλο “Cross-border environmental protection through enhanced cooperation on waste management” με το ακρωνύμιο “Transwaste” από κοινού με το Δήμο Νοvaci της πΓΔΜ και τoν Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνολικό προϋπολογισμό 510.600,00 και προϋπολογισμό για το Δήμο Αλμωπίας 230.000,00 ευρώ. Ο κύριος σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, η ανάπτυξη κοινών ενδιαφερόντων στην περιοχή του έργου, η λύση προβλημάτων που εμφανίζονται στο περιβάλλον, η δημιουργία κινήτρων μιας δραστικής συμμετοχής στην προστασία του, η διαδραστική ενημέρωση των στοχευόμενων ομάδων αλλά και του γενικού κοινού, ο σεβασμός καινοτομιών στην κοινή διασυνοριακή διαχείριση αποβλήτων και η αυξανόμενη χρήση της ιδέας των 4R (Μείωση, Επανάχρηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση).

4.     Πρότασης με τίτλο “Professional training and development of professional qualifications of the disadvantaged population groups at the cross-border area of Greece-FYROM” με το ακρωνύμιο “PRODITRAIN” από κοινού με το Δήμο Sveti Nikole της πΓΔΜ, το European Citizen Activity, το Centre for Economic and Social Development – CESOR και την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, συνολικού προυπολογισμού 750.000,00 και προϋπολογισμό για το Δήμο Αλμωπίας τα 350.000,00 ευρώ. . Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της διασυνοριακής περιοχής, με έμφαση στις μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες (ειδικές κατηγορίες γυναικών με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, λοιπές κατηγορίες ανέργων σε κλάδους υψηλής ανεργίας / άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας). Ειδικοί στόχοι της πρότασης είναι η μείωση της ανεργίας και συγκεκριμένα στις ανωτέρω πληθυσμιακές ομάδες, η προώθηση της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, η προώθηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και η πληροφόρηση και υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων με σκοπό την ομαλή ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας.

5.     Πρόταση με τίτλο “Looking high, for birds – for local development – for people” με το ακρωνύμιο “Birds Fly” από κοινού με το Δήμο Kavadarci της πΓΔΜ,  το Δασαρχείο Αριδαίας, το Δασαρχείο Έδεσσας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, με συνολικό προϋπολογισμό 550.000,00 και προϋπολογισμό για το Δήμο Αλμωπίας 110.000,00. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυσης των πληθυσμών των σημαντικότερων πτηνών στις προστατευόμενες περιοχές (περιοχές ΝΑTURA2000 στα βουνά Βόρας, Τζένα, Πίνοβο, εθνικά πάρκα στη FYROM) με δράσεις που ταυτόχρονα επιμορφώνουν και ενεργοποιούν τους τοπικούς πληθυσμούς και τις δημόσιες υπηρεσίες. 

6.     Υποβολή πρότασης με τίτλο “ Interregional Eco-Industrial Symbiosis” με το ακρωνύμιο “ InEIS” από κοινού με το Δήμο Bitola της πΓΔΜ και τoν Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνολικό προϋπολογισμό 423.000,00 και προϋπολογισμό για το Δήμο Αλμωπίας 210.000,00. Σκοπός είναι η προώθηση των κοινών προβλημάτων και των πιθανών λύσεων για τις βιομηχανικές ζώνες σε περιοχές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινός στόχος είναι η δημιουργία μιας μεθόδου παρατήρησης βιώσιμων βιομηχανικών ζωνών, της κλίμακας της Αριδαίας και της Bitola, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων.

 

 

Από το Δήμο Αλμωπίας


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png