ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 04/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 04/2012 Εκτύπωση
 

 

Απόφαση 52/2012 Δωρεάν παραχώρηση αυτοκινήτου (φορτηγάκι) του Δήμου στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, για κάλυψη αναγκών.

Απόφαση 53 / 2012 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της
αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων , τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957 

Απόφαση 54/2012   α) Κατανομή χρηματοδοτήσεων, μέχρι την 31-12-2012, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αλμωπίας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. β) Κατανομή χρηματοδότησης 28.860,64€ για την κάλυψη δαπάνης.

Απόφαση 55/2012  Μονοδρόμηση οδού στην Τ.Κ.Δωροθέας, Δήμου Αλμωπίας

Απόφαση 57/2012 Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

Απόφαση 58/2012  Μερική τροποποίηση της αριθμ. 46/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά προγραμματική σύμβαση, για την καταπολέμηση κουνουπιών, έτους 2012.

Απόφαση 60/2012 Αίτηση παραχώρησης χρήσης φυλακίου Αρχαγγέλου, Δήμου Αλμωπίας

Απόφαση 62/2012 Ανάκληση της αριθμ.313/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ., της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Απόφαση 65/2012  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Δήμου Αλμωπίας σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό την υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 - 2013», Θεματικός Άξονας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», για την ένταξη στην εργασία ανέργων νέων επιστημόνων (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανική που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), ανέργων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πλην κατηγορίας Νέων Επιστημόνων έως 45 ετών, ανέργων εν δυνάμει Αγροτών Ασφαλισμένων ΟΓΑ και ανέργων Μέσης Εκπαίδευσης έως 45 ετών.

Απόφαση 66/2012  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στην πράξη : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ» που θα υλοποιηθεί από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Απασχόλησης Ανέργων και Κοινωνική Οικονομία στην Π.Ε. Πέλλας».

Απόφαση 67/2012 1.Στην αποδοχή από το Δήμο Αλμωπίας των όρων της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Θεματικός Άξονας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»
2.Στην υποβολή αίτησης – φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
3.Στην δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Απόφαση 69/2012 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012. 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png