ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρακτικό Συνεδρίασης 02/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης 02/2012 Εκτύπωση
 

Απόφαση 02/2012   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.), οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 03/2012   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 04/2012   Κατανομή της πίστωσης των 337.315,00€ (ΣΑΤΑ),για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συγκεκριμένους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012. 

Απόφαση 05/2012   Κατανομή της πίστωσης των 394.343,00€ (ΣΑΤΑ),για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συγκεκριμένους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

Απόφαση 08/2012   Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Υδραίας (πρώην σχολική περιουσία).

Απόφαση  09/2012   Αίτημα της WIND HELLAS για την τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικής αγροτικής έκτασης στη θέση “Λουτρών Λουτρακίου”

Απόφαση 10/2012   Ορισμός 3/μελούς επιτροπής για την παραλαβή κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, (Για σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής μετά των υπαρχόντων σχεδίων και λοιπών στοιχείων που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης). 

Απόφαση 11/2012   Ορισμός μελών της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) (άρθρο 64 παρ. 14 Π.Δ.28/80). 

Απόφαση 12/2012   Αιτήσεις για διαγραφή από τους Χρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους. 

Απόφαση 15/2012   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός του καταστήματος του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου.

Απόφαση 16/2012   Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών. 

Απόφαση 17/2012   Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png