ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Ειδική πρόταση για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

______________________________________________

ΠΡΟΣ: Κο Δήμαρχο

ΚΟΙΝ: Δημοτικό Συμβούλιο Αριδαία 1-12-2011

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

________

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας δέχθηκε παράπονα από επαγγελματίες και επιχειρηματίες της πόλης (τα στοιχεία των είναι στη διάθεση του Συμπαραστάτη)για επιβολή προστίμων εκ μέρους του Δήμου για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια του Δήμου και χωρίς να καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος που καθορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 219/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

___________

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 77&5 του Ν3852/2010 διαπίστωσε τα εξής:

Με την υπ΄αριθμ 1454/2011 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας και με άλλες όμοιες , αποφασίστηκε η επιβολή προστίμων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Αριδαίας σε επαγγελματίες της πόλης της Αριδαίας.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

______________

Σύμφωνα με το Β.Δ της 24.9-20.10 1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν.1416/84 και το άρθρο 16 του Ν.3254/04 ,επιβάλλεται τέλος σε όσους χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους περιοδικά ή κατ΄εξακολούθηση . Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται πεζοδρόμια,οδοί,πλατείες κλπ.

Οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναρτάται στο Δημαρχείο, και δημοσιεύεται σε μία ή δύο τοπικές εφημερίδες για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους.

Κυριότερες περιπτώσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων είναι για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπου το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος.

Σύμφωνα με τον Α.Ν 261/1968 ορίζεται ότι ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση νόμου ,αναζητούνται από τη διοίκηση ελευθέρως και χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες για το δημόσιο μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή της.

Κατά τη γενική αρχή του δικαίου η διοίκηση έχει την διακριτική ευχέρεια, να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

______________

Επειδή το έννομο αποτέλεσμα μιας διοικητικής κανονιστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Β.Δ 24.9-20.10. 1958 και του άρθρου 18 του Κ.Δ.Δ επέρχεται από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η υπ΄αριθμ 219/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας δεν δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τοπικό τύπο , ούτε αναρτήθηκε στο Δημαρχείο ούτως ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για τον καθορισμό του τέλους και στη συνέχεια να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση αδείας και καταβολή του αναλογούντος τέλους και ως εκ τούτου η παραπάνω απόφαση ανίσχυρη.

Επειδή είναι δυνατή η ανάκληση μιας ατομικής διοικητικής πράξης από το όργανο που την εξέδωσε σύμφωνα με το άρθρο 21 &1,2 του ΚΔΔ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

__________

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω:

  1. Να ανακληθεί η υπ΄αριθμ 1454/2011 απόφαση και κάθε άλλη όμοια περί επιβολής προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων που το τέλος χρήσης είχε καθορισθεί με την υπ΄αριθμ 219/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  2. Να δημοσιευθεί σε μία ή δύο τοπικές εφημερίδες και να αναρτηθεί στο Δημαρχείο η υπ΄αριθμ 219/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για τον καθορισμό των χώρων ως κοινόχρηστων ,το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το τρέχον έτος καθώς και για κάθε επόμενο, ούτως ώστε στη συνέχεια να προσέλθουν για να υποβάλλουν σχετική αίτηση για έκδοση αδείας και καταβολή του σχετικού τέλους.

  3. Να διαγραφούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα βεβαιωμένα πρόστιμα και τέλη που επιβλήθηκαν με την υπ΄αριθμ 1454/2011 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας και κάθε άλλη όμοιά της σε βάρος των οφειλετών για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων ,και επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 219/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Του Δήμου Αλμωπίας

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png