ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΚΕ.Κ.Π.-Α. arrow ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ KEKΠ-Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ KEKΠ-Α Εκτύπωση
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

 

            Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕ.Κ.Π.-Α) Δήμου Αλμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές προσφορές για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Ν.Π., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Πέλλας, προϋπολογισμού 24.390,24 € μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (με το ΦΠΑ 30.000,00 €)

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας (Γραφείο ΚΕ.Κ.Π.-Α) στην Αριδαία, Πλατεία Αγγελή Γάτσου από επιτροπή διαγωνισμού  την 25 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ (Λήξη Αποδοχής Προσφορών 12.00μ.).

            Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του Προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 € , κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφεία του Ν.Π. (ΚΕ.Κ.Π.-Α.) στην Αριδαία.  Πληροφορίες : 2384350283 (κ. Παυλίδου).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠ-Α
ΚΑΛΔΕΡΕΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png