ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση σχετικά με ιδιοκτησίες του Δήμου

Ειδική πρόταση σχετικά με ιδιοκτησίες του Δήμου Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

____________________________________________________

ΠΡΟΣ: Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Αλμωπίας

ΚΟΙΝ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ -ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΤ 65- 108-109-110-111-54 ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

___________

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, δέχθηκε καταγγελία από θιγόμενους ιδιοκτήτες που ζητούσαν να διερευνηθεί γιατί ο πρώην Δήμος Αριδαίας δεν αποκατέστησε τις ιδιοκτησίες που τους απαλλοτριώθηκαν μέχρι σήμερα όπως έγινε στο παρελθόν με άλλες θιγόμενες ιδιοκτησίες οικοπέδων που αποκαταστάθηκαν στο 110 Ο.Τ. Επίσης δέχθηκε καταγγελίες-αιτήσεις από ιδιοκτήτες οικοπέδων που ζητούσαν να διερευνηθεί γιατί ο Δήμος Αριδαίας δεν τους συμπεριέλαβε κατά την τελευταία τροποποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις ιδιοκτησίες του Δήμου στα 108 και 109 Ο.Τ καίτοι κατείχαν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, καθώς και καταγγελία από δημότη και προφορικά παράπονα δημοτών που ζητούσαν να ενημερωθούν γιατί ο Δήμος Αλμωπίας δεν προστάτευσε και δεν προστατεύει ακόμα και σήμερα τις ιδιοκτησίες των οικοπέδων που ανήκουν στα Ο.Τ 65,108,109,110,111,54 του συνοικισμού της πόλης της Αριδαίας.

Η καταγγελία του θιγόμενου ιδιοκτήτη ακινήτου …….. αφορούσε υπόθεση ιδιοκτησίας που του παραχωρήθηκε με τίτλο ιδιοκτησίας από την Δ/ση Γεωργίας το 2007 και σύμφωνα με αυτόν θα έπρεπε να εγκατασταθεί στο 108 Ο.Τ . .Από την έκδοση του παραπάνω τίτλου μέχρι και σήμερα δεν έχει εγκατασταθεί παρά τις συχνές αιτήσεις του προς τις πρώην Δημοτικές αρχές. Επίσης ο παραπάνω αναφέρει ότι στα παραπάνω οικοπεδικά τετράγωνα έχουν εγκατασταθεί παράνομα δημότες χωρίς να τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα έκταση.

Η αίτηση του θιγόμενου ιδιοκτήτη……….αφορούσε υπόθεση ιδιοκτησίας του που περιήλθε σε αυτόν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 276/13-6-88 δήλωση κληρονομιάς και με την οποία ζητούσε την εγκατάστασή του στο υπ΄αριθμ 108α Ο.Τ όπως αρχικά είχε εγκατασταθεί ο αρχικός κληρούχος……

Η αίτηση –αναφορά των θιγόμενων ιδιοκτητών ……..αφορούσε υπόθεση ιδιοκτησίας των στο Ο.Τ 71 έκτασης 213 τ.μ την οποία ο Δήμος Αριδαίας απαλλοτρίωσε χωρίς να τους αντικαταστήσει την ιδιοκτησία τους, όπως έπραξε με τους υπόλοιπους θιγόμενους ιδιοκτήτες…….. που αποκατέστησε τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις στο υπ αριθμ 110 Ο.Τ .

Η τηλεφωνική καταγγελία του …………. αφορούσε ενημέρωση σχετικά με τις ιδιοκτησίες του Δήμου που βρίσκονται στα υπ΄αριθμ 65,110,108,109,111 Ο.Τ και ο οποίος ζητούσε να ενημερωθεί γιατί ο Δήμος δεν προστάτευσε την περιουσία του μέχρι σήμερα στα παραπάνω Ο.Τ .

Η τηλεφωνική καταγγελία του δημότη …….. αφορούσε ενημέρωση γιατί ο Δήμος Αλμωπίας δεν εκτελεί μέχρι σήμερα τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής στο υπ΄αριθμ 440 και 441 οικόπεδο του 54 Ο.Τ οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου κατά του…….

Δέχθηκα επίσης πολλά προφορικά παράπονα δημοτών ,όταν πληροφορήθηκαν από τον τοπικό τύπο ότι θα γινόταν επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα Ο.Τ 108 και 109 σε συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες:

Δήμος Αλμωπίας

Δ/ση Γεωργίας ΄Εδεσσας

Τοπογραφική Υπηρεσία ΄Εδεσσας

Επιτροπή οριστικών Διανομών ΄Εδεσσας

Πολεοδομικό Γραφείο Αριδαίας

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

_________________

1. Ν.1539/38 Κατάληψη δημόσιας ή δημοτικής έκτασης

2. Π.Δ 410/95 Δημοτικός Κώδικας

3. Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

4.Ν 3852/2010 Καλλικράτης

5. Ν.1337/83 περί αυθαίρετων κατασκευών

Γ.ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

_______________

Για τις παραπάνω καταγγελίες και τα παράπονα δημοτών όσον αφορά τις ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δήμο των 65,108,109,110,111 Ο.Τ του συνοικισμού Αριδαίας, αλλά και ενεργώντας αυτεπάγγελτα σύμφωνα με το άρθρο 77 &5 του Ν 3852/2010, ζήτησα με πρότασή μου από τον Δήμαρχο Αλμωπίας , να ορίσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από μηχανικούς και γεωπόνους του Δήμου για να διερευνήσει στα Ο.Τ 108 και 109 τα εξής: 1) Ποιοι είναι οι κύριοι των οικοπέδων στα παραπάνω Ο.Τ .2) Πόση έκταση καταλαμβάνει ο καθένας από αυτούς.3)Με ποιές διακατοχικές πράξεις έγιναν κύριοι. 4)Αν υπάρχουν παράνομες καταλήψεις , από ποιούς, και πόση έκταση έχουν καταλάβει και τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το δήμο για την αποβολή τους. Επίσης ζήτησα από τη Δ/ση Γεωργίας με διαδοχικά έγγραφα να μου γνωρίσουν τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα υπ΄άριθμ 65,110,108,109,111 Ο.Τ, τι μεταβολές έγιναν μέχρι σήμερα σ΄αυτά, πόση έκταση έχει στην κυριότητα ο Δήμος και που βρίσκεται η έκταση αυτή στα παραπάνω Ο.Τ. Από το πολεοδομικό γραφείο Αριδαίας ζήτησα να μου γνωρίσουν τι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί στα παραπάνω Ο.Τ

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας με την υπ΄αριθμ 293/2011 απόφασή του (βλέπε σχετικό Β1)όρισε τριμελή ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η επιτροπή αφού ζήτησε παράταση των εργασιών της απέστειλε το υπ΄αριθμ 14763/5.5.2011 έγγραφο της και όχι πόρισμα(βλέπε σχετικό Β2) προς τον Δήμαρχο, με το οποίο γνωρίζει τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων των παραπάνω Ο.Τ.

Η Δ/ση Γεωργίας-Πολιτικής Γής απέστειλε διαδοχικά έγγραφα (βλέπε σχετικά Β3)με τα οποία γνωστοποιεί τις μεταβολές των οικοπέδων των παραπάνω Ο.Τ,καθώς και διευκρίνιση ότι οι εκτάσεις που αναφέρονται ως κοινόχρηστες ή κοινές αυλές έχουν παραχωρηθεί και ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Αλμωπίας. Το πολεοδομικό γραφείο μου απέστειλε τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί στα παραπάνω Ο.Τ (βλέπε σχετικό Β3).Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία μου απέστειλε τοπογραφικό και καρτέλες μεταβολών από τις οποίες δεν προκύπτουν μεταβολές.(Βλέπε σχετικό Β3α)

Από την έρευνα που έκανα στη συνέχεια τόσο στα έγγραφα όσο στο υποθηκοφυλακείο Αριδαίας και από την επιτόπια θεώρηση διαπίστωσα τα παρακάτω:

108 Ο.Τ

__________

 1. Το 108 Ο.Τ έκτασης 8.585 τ.μ παραχωρήθηκε στο Δήμο Αριδαίας με την υπ΄αριθμ 4276/5.8.83 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας και προορίζεται για κοινωφελείς σκοπούς.(Αθλητικοί χώροι,σχολικές εγκαταστάσεις, χώροι κοινόχρηστοι και ένα τμήμα έκτασης 1006 τ.μ είχε παραχωρηθεί στον αρχικό κληρούχο ……….(βλέπε σχετικό Γ1)και ένα τμήμα έκτασης 550 τ.μ στον αρχικό κληρούχο ………. (βλέπε σχετικό Γ3 )

 2. Το Ο.Τ 108 στη συνέχεια μετά από διάφορες μεταβολές σήμερα φέρει τους αριθμούς 108α1,108α2, ,108γ, 108δ.(Βλέπε σχετικό Γ2)

 3. Το 108α1 έκτασης 2160,76 τ.μ ανήκει στο Δήμο το οποίο μετά από μεταβολές σήμερα προορίζεται ως χώρος χρήσεως ΙΚΑ.

 4. Το 108α2 ανήκει στο Δήμο και προορίζεται ως χώρος γενικής κατοικίας και πεζόδρομο.

 5. Το 108γ ανήκει στο Δήμο και προορίζεται ως χώρος δημοτικού σχολείου .

 6. Το 108δ ανήκει στο Δήμο και προορίζεται ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων .

 7. Στο 108 Ο.Τ αναγνωρίσθηκε αρχικά ως ιδιοκτησία έκταση 550 τ.μ στον αρχικού κληρούχου ………….(βλέπε σχετικόΓ3)η οποία πουλήθηκε από τους αρχικούς κληρούχους και σήμερα ιδιοκτήτης είναι ο……..(βλέπε σχετικό Γ4) και αργότερα στον …………… έκταση 1006 τ.μ και σήμερα ιδιοκτήτες είναι οι κληρονόμοι του……..κλ.π (βλέπε σχετικό Γ5) και οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκατασταθεί σε αυτές .Με την υπ΄αριθμ 115/2008 (βλέπε σχετικό Γ6) απόφαση το Δημοτικό Συμβουλίου Αριδαίας τροποποίησε τα Ο.Τ και δεν εμφανίζονται πλέον ως ιδιοκτήτες οι παραπάνω .(βλέπε σχετικό διάγραμμα Γ7).

109 Ο.Τ

________

1.Το Ο.Τ 109 ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 14763/2011 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας (Σχετικό Β5) και το οποίο μετά από μεταβολές φέρει σήμερα τους αριθμούς 109α, 109β, 109δ, έκτασης 2430 τ.μ( βλέπε σχετικό Γ8)

2.Το Ο.Τ 109γ έκτασης 2612 τ.μ ανήκει στην κυριότητα δημοτών. (βλέπε σχετικά Γ8,Γ9,Γ10,)

3.Τμήμα του υπ΄αριθμ 108α1 Ο.Τ που προορίζεται για χρήση του ΙΚΑ και ανήκει στο Δήμο Αλμωπίας και τμήμα του υπ΄αριθμ 109β Ο.Τ που προορίζεται ως χώρος πρασίνου και ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου (Δ/ση Πολιτικής Γής) συνολικής έκτασης 2.424 τ.μ έχουν καταληφθεί παράνομα από δημότες. Με ανώνυμη επιστολή μου στάλθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης όπου ως μισθώτρια φερόταν ………………. , και ως εκμισθωτές τους ……………... Επειδή το συμφωνητικό αυτό δεν ήταν θεωρημένο από την αρμόδια Δ0Υ ζήτησα να μου αποσταλεί επικυρωμένο αντίγραφο. Η αρμόδια Δ0Υ μου απάντησε ότι εμπίπτει στις διατάξεις περί απορρήτου.( Βλέπε σχετικό Γ11).(Μπορεί να ζητηθεί μόνο από τον Εισαγγελέα Πρωτ. ΄Εδεσσας).Οι παραπάνω καταληφθείσες εκτάσεις έχουν περιφραχτεί, καλλιεργούνται κάθε χρόνο με καλλωπιστικά φυτά και οπωροφόρα δενδρύλλια, έχουν εγκατασταθεί μέσα σε αυτές θερμοκήπια, υπάρχει πρόχειρο κτίσμα το οποίο έχει ηλεκτροδοτηθεί ,η νομιμότητα της ηλεκτροδότησης πρέπει να διερευνηθεί.(βλέπε σχετικό Γ11α).

4.Το υπ΄αριθμ 109 α Ο.Τ έκτασης 300 τ.μ ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου(Δ/ση Πολιτικής Γής) και έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου. Η έκταση αυτή στις αρχές 2011 καταλήφθηκε από τους ιδιοκτήτες του 109γ Ο.Τ . Τον παραπάνω χώρο τον έχουν ενσωματώσει και διαμορφώσει σε πλακόστρωτο στη νεόδμητη οικοδομή που ανήγειραν στο 109 γ οικόπεδό τους (Βλέπε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Γ8) .

111 Ο.Τ

_________

 1. Το 111 Ο.Τ σήμερα φέρει τους αριθμούς 111Α και 111Β 111γ,111δ,111ε .

 2. Τμήμα του υπ΄αριθμ 111α Ο.Τ με αριθμ οικοπέδου 544 έκτασης 1005 τ.μ ιδιοκτησίας του Δήμου Αριδαίας που είχε χαρακτηρισθεί με τη διανομή του έτους 1970 ως χώρος κοινής αυλής δηλ για κοινή χρήση και είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ 7625/83 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας στο Δήμο Αριδαίας ( Βλέπε σχετικό Γ1) και σχετικό έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας και Δ/σης πολιτικής Γής(βλέπε σχετ Β4)σήμερα δεν υφίσταται. Μετά την παραχώρηση δεν επήλθαν μεταβολές στο ακίνητο πλην της τροποποίησης που έγινε στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης με την υπ΄αριθμ 85/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριδαίας και που είχε δημοσιευθεί στο υπ΄αριθμ . 625/2-8-2001 ΦΕΚ. Στο χώρο του 111α Ο.Τ έχουν ανεγερθεί πολυόροφες οικοδομές με σημερινούς ιδιοκτήτες ……………… . Από έρευνα που έκανα στο Υποθηκοφυλακείο Αριδαίας διαπίστωσα ότι έκταση 1646 τ.μ περιήλθε στους………………………. με αγωγή έκτακτης χρησικτησίας που κατέθεσαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας , βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 102/5-4-2001 απόφαση του Μον.Πρωτ.΄Εδεσσας. Η αγωγή αυτή στράφηκε κατά προσώπου που τα στοιχεία της εναγομένης δεν ταυτίζονται με αυτά της ληξιαρχικής πράξης θανάτου της ως προς το όνομα της συζύγου.(Βλέπε σχετικό Γ12,Γ13 ) . Η ιδιοκτησία …………….παραχωρήθηκε στον αρχικό κληρούχο ……………. και οι υπόλοιπες με αγοραπωλησία. Δεν ήταν δυνατόν να διαπιστώσω αν και ποιοι κατέλαβαν την έκταση που παραχωρήθηκε στο Δήμο Αριδαίας με την υπ΄αριθμ 7623/1983 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας.

111Β Ο.Τ

____________

1.Το υπ αριθμ 111β Ο.Τ αριθμ οικοπέδου 420 έκτασης 4415 τ.μ σύμφωνα με τη διανομή του 1970 ανήκει στους…………… και προήλθε από τις ιδιοκτησίες των ΑΚ 9031 έκτασης 2855 τ.μ και Α.Κ 9033 έκτασης 1646 τ.μ ανταλλαξίμων ακινήτων που εμφανίζονται στη διανομή ως μικροιδιοκτησία .(Βλέπε σχετικό τοπογραφικό Β3α). Μετά τη διανομή επήλθαν μεταβολές λόγω της ρυμοτομίας και της πράξης εφαρμογής της Ε.Π.Α και της τροποποίησης που έγινε στο ρυμοτομικό σχέδιο με την υπ΄αριθμ 85/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ 625/2-8-2001 ΦΕΚ Δ(βλέπε σχετικό Γ15 α) .Σήμερα είναι μικρότερο έκτασης 3.855 τ.μ περίπου (σχετικό τοπογραφικό Β3α) . Δεν γνωρίζω και δεν ήταν δυνατόν να διαπιστώσω αν έχει καταληφθεί έκταση που προορίζονταν ως ρυμοτομούμενη έκταση .

111δ Ο.Τ

1.Το υπ αριθμ 111δ Ο.Τ αριθμός οικοπέδου 422 ανήκει στην ιδιοκτησία δημότη σύμφωνα με τη διανομή.

111ζ Ο.Τ

__________

Το υπ ΄αριθμ 111 ζ Ο.Τ αριθμός οικοπέδου 423 ανήκει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και έχει χαρακτηρισθεί με απόφαση της ΕΠΑ ως χώρος πρασίνου και πεζόδρομος και όταν εφαρμοσθεί η πράξη της ΕΠΑ πρέπει να παραμείνει ως χώρος πρασίνου .

111ε Ο.Τ

__________

Το υπ ΄ αριθμ 111 ε Ο.Τ αριθμός οικοπέδου 424 ανήκει στην ιδιοκτησία δημότη σύμφωνα με τη διανομή.

110 Ο.Τ

______

1.Το υπ΄αριθμ 110 Ο.Τ έκτασης 4.540 τ.μ ανήκει στην κυριότητα του Δήμου Αλμωπίας ,είχε χαρακτηρισθεί ως χέρσο κοινό, και παραχωρήθηκε στο Δήμο Αριδαίας με την υπ΄αριθμ 4276/83 απόφαση του Νομάρχη Πέλλας.(βλέπε σχετικό Γ1).Απο την παραχώρηση της έκτασης αυτής μέχρι σήμερα τμήματα οικοπέδων του Ο.Τ αυτού έχουν παραχωρηθεί με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου τη δημοτική περίοδο 1999-2002 σε ανταλλαγή οικοπέδων επειδή δεν τους καταβλήθηκε αποζημίωση από το Δήμο για τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις που περιήλθαν σε αυτόν για κοινές χρήσεις (πλατείες, δρόμοι,κλπ) σήμερα δε έχουν αναγερθεί ανεξάρτητες οικοδομές. (Βλέπε σχετικά Γ16.Γ17,). Το δημοτικό Συμβούλιο τότε έλαβε τις αποφάσεις αυτές χωρίς να προηγηθεί πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για τις θιγόμενες ιδιοκτησίες.(Σε ακριβώς ίδια περίπτωση των θιγόμενων ιδιοκτητών ………. σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2006 ζητήθηκε από την Περιφέρεια Μακεδονίας κατά τον έλεγχο της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να προηγηθεί πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού (βλέπε σχετικό Γ17α)

Ιδιοκτήτες πλέον αυτού του Ο.Τ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα είναι:

Α) …………………….. έκταση 633 τ.μ σε ανταλλαγή έκτασης 85 τ.μ του υπ΄αριθμ 112 Ο.Τ( αριθμός 502α5)

Β) ……………………. από κοινού έκταση 435 τ.μ για ανταλλαγή έκτασης 213 τ.μ του υπ΄αριθμ 456 οικοπέδου του υπ΄αριθμ 71 Ο.Τ.(αριθμός 502α1 )

Γ) …………………………………. από κοινού έκταση 800 τ.μ για ανταλλαγή έκτασης 563,989 τ.μ του υπ΄αριθμ 254 οικοπέδου του 116 Ο.Τ(Αριθμός 502α4 ).

Δ) ………………………….. ,έκταση 475 τ.μ σε ανταλλαγή έκτασης 263 τ.μ του 421 οικοπέδου.(αριθμός 502α3).

Ε) ……………………………. ,έκταση 833 τ.μ σε ανταλλαγή διπλάσιας έκτασης του 502 οικοπέδου του 110 Ο.Τ

(Βλέπε σχετικό Γ18β)

Οι παραπάνω εκτάσεις παραχωρήθηκαν με τις υπ΄αριθμ 153/2001,239/1999,96/99,230/2000 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.(Βλέπε σχετικές αποφάσεις Γ19)

Στο 110 Ο.Τ η εναπομένουσα έκταση έπρεπε να είναι 1.477 τ.μ τ.μ Από την επιτόπια θεώρηση που έκανα με τους τοπογράφους της τεχνικής υπηρεσίας διαπίστωσα ότι το τμήμα 502α5 οικοπέδου έκτασης 1032 τ.μ είναι περιφραγμένο με αγκαθωτό συρματόπλεγμα και σε αυτό υπάρχουν πρόχειρα κτίσματα από τσιμεντόλιθους. Αναζητήθηκε ο φερόμενος ιδιοκτήτης δεν βρέθηκε και δεν γνωρίζω από ποιόν έχει περιφραχτεί .

Σήμερα στην ιδιοκτησία του Δήμου Αλμωπίας μετά από τη μέτρηση της αρμοδίας τοπογραφικής υπηρεσίας του Δήμου έχει εναπομείνει τμήμα του 502α5 έκτασης 1032 τ.μ που έχει καταληφθεί από άγνωστο και το υπ άριθμ 502α2 έκτασης 445 τ.μ.

65 Ο.Τ

________

Το υπ΄αριθμ 466 οικόπεδο του 65 Ο.Τ έκτασης 851 τ.μ ανήκε στην ιδιοκτησία του Δήμου Αριδαίας σύμφωνα με την υπάριθμ7803/84(βλέπε σχετικό Γ1 ) απόφαση του Νομάρχη Πέλλας. Από την παραχώρηση της παραπάνω έκτασης μέχρι σήμερα έγινε η παρακάτω μεταβολή: Οι ιδιοκτήτες του 467 οικοπέδου του 65 Ο.Τ …………………..το 2002 ζήτησαν να προσκυρωθεί έκταση του 466 οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου( βλέπε σχετικό Γ20) από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο Αριδαίας έκτασης 113.90 τ.μ στην ιδιοκτησία τους στο 467 οικόπεδο του 65Ο.Ο.Τ. (Βλέπε σχετικό Γ21) και η οποία τους παραχωρήθηκε με αποζημίωση που καταβλήθηκε στο Δήμο. Σήμερα δεν υπάρχει η ιδιοκτησία του Δήμου και δεν γνωρίζω αν και πόση πιθανή έκταση έχει καταληφθεί και από ποιους.

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι τα Ο.Τ 65,110,111α,111β,111γ,111δ,111ε,108α,108β,109α,109β,109γ,109δ, βρίσκονται συνεχόμενα στην ίδια περιοχή ,αριστερά και δεξιά της οδού Αθ. Διάκου .

Για τη σύνταξη της πρότασης αυτής όσον αφορά τις ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δήμο λήφθηκαν υπόψη τα κτηματολογικά στοιχεία της διανομής του συνοικισμού της πόλης της Αριδαίας του έτους 1970 καθώς και των μεταβολών αυτής και της πράξης εφαρμογής της ΕΠΑ 1990, στοιχεία που λαμβάνει υπόψη και η αρμόδια πολεοδομία για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.(Βλέπε σχετικό Δ1)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

΄Εχουν γίνει καταλήψεις σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις και τα προσκομιζόμενα έγγραφα στα παρακάτω ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου:Στο 108α1 Ο.Τ, στο 110 Ο.Τ οικόπεδο 502α5 , και στις ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου στα 109β, 109α,Ο.Τ.

Για να διαπιστωθούν αν έγιναν καταλήψεις , από ποιόν και σε πόση έκταση στις ιδιοκτησίες του Δήμου στα υπ΄αριθμ 111Α και 111β,65 Ο.Τ πρέπει να διεξαχθεί αυτοψία από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Ο καταγγέλλων …………………. ως κληρονόμος του αρχικού κληρούχου ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, βάσιμα κατάγγελλε ότι δεν έχει εγκατασταθεί στην έκταση που του παραχωρήθηκε με τον υπ΄αριθμ 37352/2007 τίτλο ιδιοκτησίας της Δ/σεως Γεωργίας και που αρχικά είχε τοποθετηθεί στο υπ΄αριθμ 954 οικόπεδο του Ο.Τ 108.Μετά τις μεταβολές που έγιναν από το Δημοτικό Συμβούλιο(Αριθμ Απόφασης 115/2008 Γ6 σχετικό )ο παραπάνω καταγγέλλων παραλήφθηκε εντελώς και σήμερα δεν εμφανίζεται πουθενά στην τοποθεσία που αρχικά είχε τοποθετηθεί. Πρέπει να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την παράλειψη αυτή.

Ο ……………………… βάσιμα ζητά να του παραχωρηθεί η έκταση που νόμιμα κατέχει και που αρχικά είχε παραχωρηθεί στον …………………………….. και σήμερα μετά την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου παραλείφθηκε. Πρέπει να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την παράλειψη αυτή.

Οι καταγγέλλοντες ……………………………. βάσιμα ζητάνε σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης να παραχωρηθεί και σε αυτούς έκταση ίσης αξίας μ΄αυτή που τους απαλλοτριώθηκε , με τον ίδιο τρόπο όπως έγινε με τους…………………………… που εγκαταστάθηκαν στο 110 Ο.Τ.

Ο καταγγέλλων πολίτης …………………… και οι παραπονούμενοι δημότες δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκαν γιατί ο πρώην Δήμος Αριδαίας δεν προστάτευσε την περιουσία του καίτοι γνώριζε ότι στη περιοχή αυτή υπήρχαν ιδιοκτησίες του Δήμου. Δικαιολογημένα ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τις ιδιοκτησίες του Δήμου.

Ο Καταγγέλλων …………………….δικαιολογημένα διαμαρτύρεται γιατί δεν γίνεται αποβολή του Αθανασίου Μίσκου από το 54 Ο.Τ .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

______________

 1. - Να συζητηθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των παραχωρήσεων που έγιναν με τις υπ αριθμ 153/2001, 239/1999, 96/1999 , 230/2000 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε θιγόμενες ιδιοκτησίες και όχι όπως αναφέρουν οι αποφάσεις σε ανταλλάξιμες.

 2. Να ανατεθεί η υπόθεση σε νομικούς άμεσα από την οικονομική επιτροπή για να διερευνήσουν την ιδιοκτησία του Δήμου στο υπ΄ αριθμ 544 οικόπεδο 111α Ο.Τ και στο υπ΄αριθμ. 466 οικόπεδο του 65 Ο.Τ. αφού πρώτα ολοκληρωθεί η αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών και του πολεοδομικού γραφείου στις ιδιοκτησίες αυτές.

3. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας να προβεί σε όλες τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες για την προστασία της δημοτικής περιουσίας που έχει καταληφθεί σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο και τις υπηρεσίες του Δήμου.(Διοικητικές αποβολές, κλπ)

4.Να κοινοποιηθεί το υπ΄αριθμ 14763/5.5.2011 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στη Δ/ση Πολιτικής Γής( ΄Εδεσσα) για τη διοικητική αποβολή των εμπλεκομένων στις ιδιοκτησίες του Ελληνικού Δημοσίου.

5.Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων στο Δήμο Αλμωπίας με την ακίνητη περιουσία του Δήμου και να αναρτηθεί στο σάιτ του Δήμου, ούτως ώστε κάθε δημότης να είναι σε θέση να γνωρίζει την περιουσία που ανήκει στο Δήμο.

6.-Να αποκατασταθεί ο καταγγέλλων …………………………..ο αιτών …………………….. οι αιτούντες ,………………….. καθώς και αυτοί που μέχρι σήμερα ζητάνε να αποκατασταθούν για τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις που περιήλθαν στον πρώην Δήμο Αριδαίας σε έκταση που είναι ιδιοκτησία του Δήμου και προορίζεται ως χώρος γενικής κατοικίας ή σε άλλη έκταση που διαθέτει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος Αριδαίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png