ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ειδική πρόταση-πόρισμα για τους πρώην Δήμους

Ειδική πρόταση-πόρισμα για τους πρώην Δήμους Εκτύπωση
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

____________________________________________________

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ -ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ –ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΑΝ-ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΕΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ -ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ . ΄΄

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Β΄ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Γ΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Δ΄ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Ε΄ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α . ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας δέχθηκε καταγγελίες για φαινόμενα κακοδιοίκησης –κακοδιαχείρισης στους πρώην δήμους Εξαπλατάνου-Αριδαίας μέχρι και την 31-12-2010.

ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ:

Το περιεχόμενο της πρώτης καταγγελίας υποβλήθηκε από πρώην δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Εξαπλατάνου 1) ………………..2)……………………. 3) ………………… και αφορούσε τον εργολάβο ……………… που φέρονταν να απαιτεί από το Δήμο Εξαπλατάνου το ποσό των 64.000 ευρώ ως υπόλοιπο από έργα που εκτέλεσε από τις αρχές του 2008 έως 31-5-2008, ενώ στην πραγματικότητα όπως καταγγέλθηκε το έργο δεν το εκτέλεσε ο ίδιος αλλά τα μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. Καταγγέλθηκε ακόμα ότι ο εργολάβος έλαβε έναντι το ποσό των 27.00 ευρώ από το Δήμο Εξαπλατάνου.

Το περιεχόμενο της δεύτερης καταγγελίας υποβλήθηκε από τον ………………………. και αφορούσε εκτελεσθέντα έργα στο Δ.Δ Αρχαγγέλου από τον εργολάβο …………………. για τα οποία όπως ισχυρίζονται οι καταγγέλλοντες δεν εκτελέστηκαν ποτέ ή εκτελέστηκαν μερικώς , έχουν παραληφθεί και πληρώθηκαν κανονικά ή είναι έτοιμα προς πληρωμή.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες στις καταγγελίες είναι ο πρώην Δήμος Εξαπλατάνου και ΤΥΔΚ Ν.Πέλλας .

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ:

Το περιεχόμενο της πρώτης καταγγελίας που δέχθηκα ήταν από εργαζόμενο που όπως ισχυρίζεται είχε προσληφθεί στις 1-7-2009 στο Δήμο Αριδαίας με προφορική σύμβαση που είχε συνάψει μεταξύ αυτού και του αρμοδίου Αντιδημάρχου(……….) και είχε συμφωνήσει και γιαυτό και ο τότε Δήμαρχος (……….)και ότι του οφείλονται μισθοί δυο μηνών.

Το περιεχόμενο της τέταρτης καταγγελίας υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας……………………… και ζητούσε να ενημερωθεί για έργα που δεν παραλαμβάνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες λόγω κακοτεχνιών, για έργα που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες και παραλήφθηκαν, και για έργο που έγινε για άρδευση και λειτουργεί με πομώνα που χρησιμοποιείται για ύδρευση της τοπικής κοινότητας.

Εμπλεκόμενη υπηρεσία είναι ο πρώην Δήμος Αριδαίας.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:

Από την αυτεπάγγελτη έρευνα που έκανα τόσο στο Δήμο Εξαπλατάνου όσο και στο Δήμο Αριδαίας για τυχόν προφορικές συμβάσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων ,διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός προφορικών συμβάσεων για εκτέλεση έργων-προμηθειών. Επίσης σε δειγματοληπτικό έλεγχο που έκανα σε εντάλματα πληρωμής για απευθείας αναθέσεις για την εκτέλεση έργων διαπίστωσα ότι έγιναν κατατμήσεις και δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περί δημοσίευσης της πρόσκλησης, καταβολή εγγύησης κ.λ.π.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι:

Δήμος Αριδαίας

Δήμος Εξαπλατάνου

 

 

Β΄ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :

 

1.Π.Δ 28/80 (ΦΕΚ Α΄11) :Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ

2. Ο Ν. 1481/84 : ΄΄ Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨¨ όπως αυτός ισχύει.

3.Π.Δ 609/85: ΄΄ Κατασκευή δημοσίων έργων ΄΄ όπως αυτό ισχύει

4.Π.Δ 171/87 : ΄΄ ΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ριθμύσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.

5. Π.Δ 410/95 ΄΄ Δημοτικός Κώδικας΄΄

6.Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλε διατάξεις.

7. Ο Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α) : Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.

8. Π.Δ 229/99 (ΦΕΚ 194) : Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 171/87

9. Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

10. Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195 Α΄) : Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ.

11.Ν. 3463/2006 ΄΄ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων΄΄

12. Ν.3852/2010 αρθρ. 77 ΄΄ Καλλικράτης.- Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης΄΄

13. Α,Ν 690/45

14. Ν.3074/2002

 

 

Γ΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ:

Διερευνώντας την πρώτη καταγγελία διαπίστωσα ότι αυτή είναι βάσιμη. Ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει καταθέσει αγωγή που θα συζητηθεί το Νοέμβριο 2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας απαιτώντας το ποσό των 64.000 ευρώ. Με εσωτερική αλληλογραφία ζήτησα από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μου γνωρίσουν αν πράγματι έγιναν τα όσα ισχυρίζεται στην αγωγή του ο εργολάβος και αν έλαβε τμηματικά τα ποσά που αναφέρει στην αγωγή του. Οι υπηρεσίες μου απάντησαν ότι δεν προκύπτει από έγγραφα ή άλλα στοιχεία ότι εκτελέστηκαν αυτά τα έργα και ότι δεν έλαβε τμηματικά το ποσό που αναφέρει στην αγωγή του ο εργολάβος από το Δήμο Εξαπλατάνου.

Για την δεύτερη καταγγελία ζήτησα από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει σε έλεγχο των καταγγελλομένων και μαζί με τον εργολάβο τους καταγγέλλοντες τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να κάνουν αυτοψία στις περιοχές που φερόταν ότι εκτελέστηκαν τα έργα και να μου γνωστοποιήσουν σχετικά.

Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία μου γνωστοποίησε με έγγραφο ότι το μεν ένα έργο δεν εκτελέστηκε στο Δ.Δ ……………… το δε άλλο εκτελέστηκε μεν αλλά όχι σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (βλέπε σχετικό έγγραφο), Η οικονομική υπηρεσία μου γνωστοποίησε ότι δεν πληρώθηκαν και είναι έτοιμο προς πληρωμή το πρώτο.(βλέπε σχετικό )

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ:

Για την πρώτη καταγγελία ζήτησα από το αρμόδιο Δασαρχείο να μου γνωρίσει αν πράγματι εργάσθηκε ο καταγγέλλων στο δημοτικό δάσος Προμάχων γιατί το Δασαρχείο εποπτεύει τις εργασίες που γίνονται εκεί.

Το Δασαρχείο μου απάντησε με σχετικό έγγραφο ότι ο καταγγέλλων εργάσθηκε κανονικά το διάστημα αυτό στο Δήμο Αριδαίας.(βλέπε σχετικό έγγραφο).

Η αρμόδια υπηρεσία μου απάντησε ότι δεν προκύπτει πρόσληψη ή μισθοδοσία του φερόμενου ως εργαζόμενου από τον πρώην Δήμο Αριδαίας.

Για την δεύτερη καταγγελία η αρμόδια τεχνική υπηρεσία μου γνωστοποίησε ότι τα δύο έργα δεν παραλήφθηκαν οριστικά λόγω κακοτεχνιών ,ενώ για τα υπόλοιπα διενεργήθηκαν αυτοψίες και θα μου απέστειλαν το σχετικό έγγραφο.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:

Διερευνώντας τις υποθέσεις αυτές ζήτησα από τις υπηρεσίες του Δήμου Αλμωπίας να μου γνωρίσουν αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις με προφορικές συμφωνίες τόσο στον πρώην Δήμο Εξαπλατάνου και Αριδαίας και αν έχουν κατατεθεί και άλλες παρόμοιες αγωγές ή αν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων με προφορικές συμφωνίες .Η αρμόδια υπηρεσία μου προσκόμισε φακέλους με αγωγές βασιζόμενες σε προφορικές συμφωνίες καθώς και αποφάσεις .(επισυνάπτω αγωγές, αποφάσεις, πίνακα με τα ονόματα των εναγόντων καθώς και των νομίμων εκπροσώπων που φέρονται να έχουν συνάψει αυτές τις συμφωνίες ξεχωριστά για κάθε δημοτική περίοδο ,δημοτική ενότητα. )Οι αγωγές που κατατέθηκαν στα αρμόδια δικαστήρια βασίζονται κατά κύριο λόγο σε προφορικές συμφωνίες και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και δικαίωσαν τους ενάγοντες βασίστηκαν στις διατάξεις του Α.Κ περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν και τους δύο πρώην Δήμους Αριδαίας και Εξαπλατάνου καθώς και τις δημοτικές επιχειρήσεις αυτών.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα προκύπτουν ότι για τη δημοτική περίοδο 2003-2006 για το Δήμο Εξαπλατάνου οι απαιτήσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια με προφορικές συμβάσεις ανέρχονται στο ποσό των 508.000 ευρώ, για τη δημοτική περίοδο 2007-2010 στο ποσό των 67.000 ευρώ. Για το Δήμο Αριδαίας για τη δημοτική περίοδο 2003-2006 στο ποσό των 160.000 ευρώ και την περίοδο 2007-2010 στο ποσό των 140.000 ευρώ μέχρι σήμερα. Πρέπει δε να σημειώσω ότι καθημερινά κοινοποιούνται τέτοιες αγωγές και επειδή η παραγραφή για μεν τις θητείες των δημοτικών περιόδων 2003-2006 επέρχεται στο τέλος 2011 στις δε θητείες 2007-2010 μετά παρέλευση πενταετίας και δεν γνωρίζω ακριβώς που θα φθάσει το απαιτούμενο ποσό.(Επισυνάπτω έγγραφο με τα ονόματα των δημάρχων κατά περίοδο και των υπευθύνων αντιδημάρχων αρμοδίων για θέματα εκτέλεσης έργων και προμηθειών)

Για το Δήμο Εξαπλατάνου πρέπει να αναφέρω ότι έχει ήδη επιληφθεί η ποινική δικαιοσύνη για άλλες υποθέσεις που αφορούν για έργα τα οποία χωρίς να εκτελεστούν πληρώθηκαν και πρέπει να απέχω για τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Επίσης πρέπει να σημειώσω ότι γίνεται έρευνα από ανεξάρτητη αρχή για τις προφορικές συμβάσεις περιόδου 2006.

Από την έρευνα που έκανα στις κατατεθείσες αγωγές όλες στηρίζονται σε προφορικές συμφωνίες. Από τις αγωγές και τις αποφάσεις δεν προκύπτει η ταυτότητα του έργου(ακριβής τοποθεσία-όρια –τιμές – μειοδοτικός διαγωνισμός-πρόχειρος διαγωνισμός-απευθείας ανάθεση- υπογραφή σύμβασης-βεβαίωση καλής εκτέλεσης- πρωτόκολλο παραλαβής κλπ) Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και δικαίωσαν τους ενάγοντες βασίστηκαν στις διατάξεις του αρθρ. 904 Α.Κ περί αδικαιολόγητου πλουτισμού χωρίς να ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του έργου .

 

 

Δ ΄ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 

Για τις προφορικές συμφωνίες δεν τηρήθηκε καμία διάταξη των Νόμων περί ανάθεσης –εκτέλεσης –παραλαβής των έργων και προμηθειών από τους υπευθύνους Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Υπαλλήλους

Oι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν συναλλαγές χωρίς διαφάνεια ,νομιμότητα, και είναι δύσκολο σήμερα να διαπιστωθεί αν πράγματι εκτελέστηκαν. Στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν σχετικοί φάκελοι παρακολούθησης των έργων ή των προμηθειών. Δεν ασκήθηκε χρηστή διοίκηση από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Στις περιπτώσεις των προφορικών συμφωνιών δεν τηρήθηκαν αυτές οι αρχές της χρηστής διοίκησης. Θεωρώ ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 914 του Α.Κ.

 

Από τα έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας προκύπτει ότι τα έργα που έγιναν στο Δ.Δ Αρχαγγέλου που εκτελέστηκαν μερικώς πληρώθηκαν κανονικά στον ανάδοχο εργολάβο, ενώ το άλλο που δεν εκτελέστηκε καθόλου ο φάκελος έχει πάει στην οικονομική υπηρεσία προς πληρωμή μαζί με τα σχετικά παραστατικά που εμφανίζουν ότι εκτελέστηκε καλώς.(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρακτικό παραλαβής κλπ)

 

Για την παράνομη πρόσληψη προέκυψε ότι ο εργαζόμενος εργάστηκε κανονικά ,πληρώθηκε με χρήματα που δεν προήλθαν από τα ταμεία του πρώην Δήμου Αριδαίας για δύο μήνες την προέλευση την οποία δεν γνωρίζω σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, και του οφείλονται τα υπόλοιπα

Για τα έργα στο δημοτικό διαμέρισμα Πολυκάρπης επειδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου είναι αρμόδια για τις παραλαβές πρέπει να γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή για τις τυχόν παραλήψεις και για τις κακοτεχνίες και για το αν συνδέθηκε η πομώνα με την άρδευση.

 

Ε ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.-Να μη συναφθεί στο μέλλον καμία προφορική συμφωνία για προμήθεια ή εκτέλεση έργου, αλλά να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους Νόμους. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν 3074/2002 περί αναθέσεων και του Π/Δ 609/85 για τις εγγυητικές επιστολές. Να ενημερωθεί η αρμόδια τεχνική και οικονομική υπηρεσία σχετικά.

2. Να μη γίνει καμία πρόσληψη χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες περί προσλήψεων.

3.-Να προσεπικαλούνται στα δικαστήρια οι πρώην δημοτικές αρχές που φέρονται να έχουν συνάψει προφορικές συμφωνίες με εργολάβους ή προμηθευτές για να αποκρούσουν ή να συνομολογήσουν τα αναγραφόμενα των αγωγών.

3.- Να ασκούνται όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των Δικαστηρίων.

4.- Πριν τη δικάσιμο να γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για το εάν πράγματι έχουν εκτελεστεί τα έργα αυτά και να καταθέτουν σχετικά ενώπιον των Δικαστηρίων προσκομίζοντας και σχετικές εκθέσεις αυτοψίας.

5.- Να γίνει από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και την οικονομική υπηρεσία έλεγχος σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους για να διαπιστωθεί αν οι ίδιοι εργολάβοι εκτέλεσαν τα ίδια έργα σε προγενέστερο χρόνο εξοφλήθηκαν και τώρα τα απαιτούν ξανά με αγωγές ή πληρώθηκαν δυο φορές ή χωρίς να εκτελεστούν πληρώθηκαν. Να μην πληρωθούν τα εντάλματα για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες για μη εκτέλεση των έργων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία.

6. – Να συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πενταμελής επιτροπή ,η οποία θα αποτελείται από 2 αιρετούς ,2 μηχανικούς του Δήμου και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και οι οποίοι θα ελέγχουν αν πράγματι έγινε το έργο και στη συνέχεια να εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.

7.- Ο Δήμος Αλμωπίας σε περίπτωση που καλείται να πληρώσει τις αποφάσεις από αυτές τις προφορικές συμφωνίες να ασκεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα για την προστασία της δημοτικής περιουσίας.(άσκηση αγωγών κατά των φυσικών προσώπων) σύμφωνα με το άρθρο 914 Α.Κ.

8. Να διεξαχθεί έρευνα από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης στα έργα που καταγγέλλονται για κακοτεχνίες και αφού ολοκληρωθεί η αυτοψία και κοινοποιηθεί το σχετικό πόρισμα να παραληφθούν οριστικά ή όχι.

9.-Ο Δήμαρχος Αλμωπίας να διαβιβάσει τις καταγγελίες μαζί με τους σχετικούς φακέλους και τα σχετικά πορίσματα λόγω υπόνοιας διάπραξης ποινικών αδικημάτων στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτ. ΄Εδεσσας για τις παραπέρα ενέργειες .

9.- Το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για το αν πρέπει να διαβιβάσει αυτή η πρόταση – έκθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον παραπέρα κατασταλτικό έλεγχο και την απόδοση των ευθυνών στους υπευθύνους σχετικά με τη διαχείριση και για ποιες χρήσεις και στους δύο πρώην Δήμους.

10. Το δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για το αν πρέπει να διαβιβάσει την πρόταση αυτή στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο από οικονομικούς επιθεωρητές όσον αφορά τη νομιμότητα των προφορικών συμφωνιών που όπως υποστηρίζεται ότι έγιναν με τις κατατεθείσες αγωγές και τις εκδοθείσες αποφάσεις των Δικαστηρίων .

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

Κλεισούρης Σταύρος

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png