Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 04.04.2011
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 04.04.2011

Δελτίο Τύπου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 04.04.2011 Εκτύπωση
 

  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _ ΑΡΙΔΑΙΑ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

 

Διερευνώντας την απο 15-3-2011 καταγγελία πολίτη ,ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής του αρμοδιότητας ζήτησε απο τη διοίκηση του Συνδέσμου Καθαριότητας με το απο 16-3-2011 έγγραφό του να του διευκρινίσουν σχετικά με τα καταγγελλόμενα δηλ. γιατί δεν απάντησαν στον πολίτη εμπρόθεσμα σε σχετική αίτησή του .

Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας με το υπ΄αριθμ πρωτ 19/17-3-2011 έγγραφό του απάντησε ότι η αίτησή του πολίτη αρχικά πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Εξαπλατάνου και ουδέποτε διαβιβάστηκε η αίτησή του απο τον Δήμο προς τον Σύνδεσμο εγγράφως και αρμοδίως, παρά μόνο δόθηκε ιδιοχείρως στον Πρόεδρο στις 12-1-2011 και πρωτοκολλήθηκε στον Σύνδεσμο με το αριθμ πρωτ 5/13-1-2011. Απαντήθηκε δε η αίτησή του εμπρόθεσμα στις 24-2-2011. Όσον αφορά τα ερωτήματά του ,για το γιατί δεν δόθηκαν απαντήσεις στο απο 24/2/2011 έγγραφο του Συνδέσμου, για μεν το ερώτημα 3 η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν προέκυψαν ανταποδοτικά οφέλη, για δε το ερώτημα 1 ισχυρίζεται ότι του απάντησε με το απο 24/2/2011 έγγραφο και ότι του δόθηκαν οι σχετικές μετρήσεις. Προσκομίσθηκε δε το βιβλίο πρωτοκόλλου του Συνδέσμου και εξήχθησαν φωτοαντίγραφα καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησή του απ΄όπου προκύπτει ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η αίτησή του στον Δήμο Εξαπλατάνου.

Πιθανή πειθαρχική ευθύνη αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου Εξαπλατάνου για τη μη αποστολή της αίτησή του στον Σύνδεσμο Καθαριότητας υπάρχει και θα πρέπει να αναζητηθεί απο τον Δήμαρχο Αλμωπίας στον οποίο και κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο .

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απο τη διερεύνηση της καταγγελίας δεν έχει διαπιστώσει φαινόμενο μη τήρησης της προθεσμίας που προβλέπεται στο αρθρ. 10& 3 του Συντάγματος και στα αρθρ. 6&1 του Ν. 3242/2004 εκ μέρους της διοίκησης του Συνδέσμου, ενημέρωσε τον πολίτη ότι δεν έχει περαιτέρω αντικείμενο διαμεσολάβησης στην υπόθεσή τους και έθεσε αυτή στο αρχείο όσον αφορά τον σύνδεσμο καθαριότητας .

Διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα στον Δήμαρχο Αλμωπίας για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες όσον αφορά την ευθύνη αρμοδίου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Εξαπλατάνου .


Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμου Αλμωπίας

Σταύρος Κλεισούρης


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png