ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Ηλεκτρονικη Διαβουλευση για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2011

Ηλεκτρονικη Διαβουλευση για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2011 Εκτύπωση
 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Έδρας και Τοπικών Κοινοτ. 100.000,00 €
Λυκόστομο Κέντρο Νεότητας      
Όρμα Κοινοτικό Κτήριο        
Άψαλος Κοινοτικό κτήριο        
Νερόμυλοι Κοινοτικό κτήριο      
Φιλώτεια Κοινοτικό κτήριο        
Αριδαία μόνωση δώματος Δημαρχείου      
Επεκτάσεις Φ.Ο.Π.       150.000,00 €
Ηλεκτροδότηση Δημοτικών  Ακινήτων     10.000,00 €
Όρμα ηλεκτροδότηση νεκροταφείων      
Θεοδωράκι ηλεκτροδότηση γηπέδου      
Ίδα ηλεκτροδότηση γηπέδου      
Γαρέφι ηλεκτροδότηση γηπέδου      
Σαρακηνοί ηλεκτροδότηση γηπέδου      
Λυκόστομο ηλεκτροδότηση νεκροταφείων    
Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών     100.000,00 €
Άψαλος Κοινοτικό κτήριο        
Εξαπλάτανος        
Τσάκοι          
Κωνσταντία          
Φιλώτεια          
Λουτράκι          
Πιπεριά          
Μεγαπλάτανος        
Βορεινό          
Αριδαία          
Αρχάγγελος          
Λυκόστομο          
Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων     60.000,00 €
Περίκλεια  περιοχή Ραπαρόσι 300 στρέμματα    
Όρμα περιοχές Τσαρβινίκ 1200 στρέμματα, Μίχος 1000 στρέμματα  
Δωροθέα περιοχή Δευτερα 600 στρέμματα    
Νερόμυλοι περιοχή Ρόζινα      
Φούστανη περιοχή Κουστιζανι      
Εξαπλάτανος ,περιοχή Βόλτιστα      
Λουτράκι περιοχές  Πέγιου Κόφτρα, Πάνω Μπέλιτσα, Γιαβουρικα  
Πιπεριά περιοχές Κάτω Οβάς 1000 στρέμματα    
Σαρακηνοί περιοχή Πιερ 250 στρέμματα    
Ανόρυξη αρδευτικών γεωτρήσεων     60.000,00 €
Περίκλεια  Διασταύρωση Λαγκαδιάς 300 στρέμματα, Νουτς 500 στρέμματα  
Μηλιά περιοχή Τριφυλλώνες 1500 στρέμματα    
Νότια περιοχή Επάνω Βακούφ      
Τσάκοι περιοχή Ραϊκοβιτς Χρύσας 500 στρέμματα    
Πιπεριά περιοχή Μύλος 1000 στρέμματα    
Σαρακηνοί περιοχή Μπουζάρα 250 στρέμματα    
Αρχάγγελος περιοχές Γκαια, Μπλάτσα      
Πρόμαχοι περιοχή Γάβρα 1500 στρέμματα    
Λυκόστομο περιοχή Φυλάκιο      
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων   10.000,00 €
Αποδυτήρια γηπέδου Ίδας      
Περίφραξη γηπέδου Φούστανης      
Φιλώτεια συντήρηση γηπέδου      
Κατασκευή κόμβων Πιπεριάς - Τσάκων - Δυτικού Περιφερειακού Αριδαίας 250.000,00 €
Διαμόφωση χώρων Νεκροταφείων     100.000,00 €
Λυκόστομο στέγαστρο        
Περίκλεια περίφραξη        
Άλωρο βρύση        
Μηλιά επέκταση        
Ξιφιανή διάδρομοι        
Σωσάνδρα περίφραξη, είσοδος      
Πρόμαχοι επέκταση        
Όρμα περίφραξη, υπόστεγο      
Νότια επέκταση        
Θεοδωράκι επέκταση        
Πολυκάρπη επέκταση, περίφραξη      
Νερόμυλοι περιοχή Λάγγερ (Νέα Νεκροταφεία)    
Θηριόπετρα επέκταση        
Φούστανη διαμόρφωση        
Γαρέφι συντήρηση        
Εξαπλάτανος        
Τσάκοι διάδρομοι Χρύσας        
Λουτράκι διαμόρφωση, περίφραξη      
Πιπεριά συντήρηση, διάδρομοι      
Μεγαπλάτανος περίφραξη      
Βορεινό διάδρομοι Νεοχωρίου      
Αριδαία (Υδραία) μεταφορά Κοιμητηρίων    
Σαρακηνοί διάδρομοι, περίφραξη, Κορυφή    
Αρχάγγελος οστεοφυλάκιο      
Δωροθέα - Αγάθη επέκταση      
Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων   200.000,00 €
Ίδα          
Φιλώτεια περιοχές Πετρολουπ, Πομωναμ, Κολαρβα    
Κωνσταντία Βάλτος        
Μηλιά περιοχές Α' Ξερικά, Γ' Ξερικά, ΑΠ.    
Βορεινό περιοχές Χάρκι και Ίσβορ      
Δωροθέα περιοχές Εκκλησία,Πρώτα, Προγων, Λοκοβα, Σεβρενι, Γκορτζιές  
Τσάκοι περιοχή Πέρλοβο Χρύσας στρέμματα 700, Ανασίδη - Μυλοπουλου στρέμματα 500, Κούση (Χρύσα) 700 στρέμματα  
Εξαπλάτανος περιοχές Μεγάλη Γέφυρα και Τριπυκάκη στρέμματα 2000  
Γαρέφι περιοχές Τσουτούρτα, Μπρουτουτ, Γκαρντινιστα, Μπάρτα, Κοτσινι, Μπιλουϊ  
Θηριόπετρα περιοχές Ίσβορ και Παλιά Αμπέλια στρέμματα 1300, περιοχή Τσατάλι, περιοχή Ροδιές,  
Πολυκάρπη περιοχή Καγιόγλου      
Ξιφιανή περιοχές Συκιές, Δάσος, Προκομπέλιτσα, Τσαίρ Ματρακ, Μίσουκ, Άσπρα Χώματα, Πόλινα, Χαβούζα  
Άλωρο περιοχή Κεραμιδαριό στρέμματα 800  
Λυκόστομο περιοχή Πλατανάκια  
Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων     50.000,00 €
Μηλιά περιοχή ΒΞ Οβάς, Ριζοχώρι      
Ξιφιανή περιοχές Μίσουκ, Αμπελάκια, Καβάκια, Καραμελίστρα, Πόλινα, Άγιος Δημήτριος, Φασουλότοπος, Τσαίρ Ματράκ  
Σωσάνδρα περιοχές Γκάμπροσκο, Ματσκαι Τραπ, Ντούινα, Μπαγλάρια, Τρένα Μέιγκια  
Πρόμαχοι περιοχές Γάβρα, Σέλιστα, Καρυδιές  
Όρμα περιοχές Σκιρτ, Μπέλιτσα, Σλάτινο, Ραουρούτ    
Χρυσή περιοχές Κριμάδα, Μαυρόλακος    
Νότια περιοχές Κάτω Πλατάνι και Έξι Πλάτανα    
Θεοδωράκι περιοχές Αγκάθι, Βυρουτ - Τραϊουφ, Γκίτσα  
Πολυκάρπη περιοχές Νταμάρι, Νησί, Καρυδιές, Νέα Διανομή, Συκιές, Γκιόλι  
Δωροθέα περιοχές Τερπινικ, Αγάθη      
Περίκλεια περιοχές Λεβιντιστι, Γκραμοζ, Σουπιάζ, Βάλεβιτς  
Ίδα          
Νερόμυλοι περιοχές Βαλκάντζα Προδρόμου, Αϊ Γιάννης Προδρόμου, Βάλτος Προδρόμου, Μπαξέδες Νερομύλων, Λάγγερ Νερόμυλων  
Θηριόπετρα περιοχές Σκάρτι, Κιόβαλτι, Παλιά Αμπέλια, Αντίκρυ, Πλατάνια Φιλώτειας, Ριζιες  
Γαρέφι περιοχές Τσαίρι, Μπράστα, Κότσινα    
Άψαλος περιοχή Καραορμάν      
Φούστανη περιοχές Σφαγείο, Κανάνη      
Εξαπλάτανος περιοχές Κρεματα και Λαδα    
Τσάκοι περιοχές Μπέλα Βόντα, Χρύσα      
Κωνσταντία περιοχές ΑΠ, ΓΠ, ΑΞ, ΓΞ      
Λυκόστομο περιοχές Τιπολα, Άνω Κάμπος, Κάτω Κάμπος, Φυλάκιο
Φιλώτεια περιοχή αγροκτημα      
Λουτράκι περιοχές Μαχαλάς, Στριντουρεκ, Γκαμπιριτς, Βρες, Γιαβουρικα, Μπέλτσα Κάτω, Γκόλτσε, Πέγιου Κόφτρα, Πετράλωνα, Καμτσι Νιβιε, Λαντνα Σενκα, Βουντενκι Πατ, Τούμπα  
Πιπεριά περιοχές Γκιόλιανη, Δ. Χωριού, Κάτω Χωριό, Μικροχώρι  
Μεγαπλάτανος, Μοναστηράκι      
Βορεινό αγροκτημα Βορεινού και αγρόκτημα Νεοχωριου  
Αριδαία περιοχές Μπόβουτ, Ξερικά, Υδραίας    
Αρχάγγελος περιοχές Σέλιστι, Βαλιντουμ, Ντουμπροβ. Κριμιζατ, Βάλι Λουν, Γκούρα  
Σαρακηνοί περιοχές Πουταν, Μπρανκα, Σινοκουφ, Αβδαλα, Αυλάκι, Σουπουταρ, Παπα Βρυση  
Συντήρηση ασφαλτοτάπητα έδρας Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων   150.000,00 €
Διαδημοτικό          
Διαμόρφωση εισόδου Αριδαίας - Ξιφιανής     100.000,00 €
Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών     200.000,00 €
Λυκόστομο οικισμός        
Περίκλεια  - Λαγκαδιά        
Μηλιά          
Ξιφιανή από Δημοτικό Σχολείο - κάθετος Παπασάββα, περιφερειακός  
Σωσάνδρα περιοχές Κάτω Μαχαλάς, Συνοικισμός, Πόλε, Τσιφλίκι, Μπλάτος  
Πρόμαχοι          
Όρμα από Πλατεία προς Νεκροταφεία      
Θεοδωράκι          
Πολυκάρπη από οικία Πιλάτου έως Κακούδη, χώρος στάθμευσης Δημοτικού Σχολείου  
Δωροθέα, Αγάθη        
Ίδα          
Γαρέφι περιοχή Μπάινα, Κάτω Γαρέφι      
Άψαλος από Γραμμή  - Παλιός Επαρχιακός Δρόμος, Αλώνια, οικία Μεντιτανίδη - οικία Αντωνίου, οικία Τσίμα - Παλιός Σταθμός  
Φούστανη περιοχές Μπαδινάκη, Εκκλησία, Παυλίδη, Μισώρη, Κοντίδη, Τσιντίδη  
Τσάκοι - Χρύσα - Ροδωνιά      
Κωνσταντία εντός οικισμού      
Φιλώτεια εντός οικισμού        
Λουτράκι περιοχές Γέφυρα προς Λυκόστομο - Μαυροπόταμος, Παραδοσιακό - Υδρόλιθος, Εδεμ - 4 εποχές, Μπαταν, Ζέρζης, Λεπίτκας, Δουρδουμπάκη Μαχαλά, Οστρανη - Γαλανά Νερά  
Πιπεριά Άνω χωριό        
Μεγαπλάτανος κόμβος, εξοδος Όρμας, έξοδος Μοναστηράκι  
Βορεινό (Νεοχώρι - Εξαπλάτανος), Νεκροταφεία Νεοχψρίου - Ίσβορ, περιφερειακός Πευκωτου  
Αριδαία          
Αρχάγγελος          
Σαρακηνοί περιοχή Κάμπος, Κορυφή      
Μηλιά από κοινοτικό κατάστημα μέχρι νεκροταφεία    
Νότια περιοχές Πλατεία, Νέος Συνοικισμός    
Νερόμυλοι προς Νέα Κοιμητήρια      
Θηριόπετρα περιοχές Αλώνια, Κεντρικός προς Νεοχώρι  
Πρόμαχοι περιοχές περιφερειακή οδός, εντός οικισμού, Αβράμιτσα
Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών κόμβων Αριδαίας   100.000,00 €
Διαμόρφωση χώρων αιθουσών Δημαρχείου Αλμωπίας   12.000,00 €
Κατασκευή αρδευτικών διωρύγων     100.000,00 €
Αριδαία          
Λυκόστομο          
Περίκλεια          
Μηλιά - Ριζοχώρι        
Ξιφιανή          
Σωσάνδρα          
Πρόμαχοι          
Όρμα          
Χρυσή          
Θεοδωράκι          
Πολυκάρπη          
Δωροθέα          
Ίδα          
Νεόμυλοι          
Θηριόπετρα          
Γαρέφι          
Φούστανη          
Εξαπλάτανος        
Τσάκοι          
Κωνσταντία          
Λουτράκι          
Πιπεριά          
Μεγαπλάτανος - Μοναστηράκι      
Βορεινό - Νεοχώρι        
Κατασκευή σωληνωτών αρδευτικών δικτύων   100.000,00 €
Περίκλεια          
Ξιφιανή          
Σωσάνδρα          
Πρόμαχοι          
Όρμα          
Χρυσή          
Νότια          
Πολυκάρπη          
Δωροθέα          
Ίδα          
Θηριόπετρα          
Εξαπλάτανος        
Κωνσταντία          
Φιλώτεια          
Λουτράκι          
Πιπεριά          
Μεγαπλάτανος        
Βορεινό          
Αριδαία          
Αρχάγγελος          
Σαρακηνοί          

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

 

 

Παρακαλούνται οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση με θέμα "Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος" να αποστείλουν το σχόλιό τους στο e-mail: dimosalmopias@gmail.com , υπογεγραμμένο με όνομα (το επίθετο δεν είναι απαραίτητο). Το σχόλιο θα δημοσιευθεί στην παρούσα σελίδα το συντομότερο, χωρίς αναφορά στο e-mail από το οποίο εστάλη. 

 

 

 

 

1124.jpg1124 001.jpg1124 002.jpg1124 003.jpg1124 004.jpg1124 005.jpg1124 006.jpg1124 007.jpg


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png