ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου

Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου Εκτύπωση
 

Eπισυνάπτονται τα τεύχη σύναψης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Μελέτη κατασκευής ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΣΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΤΕΥΔ 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png