ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Εκτύπωση
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11Α του Ν. 4412/16.

 

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών [Προϊσταμένων Διευθύνσεων] και αναπληρωματικών μελών [Προϊσταμένων τμημάτων ανά Διεύθυνση] της άνω επιτροπής, για το έτος 2020.

 

   Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 16/01/2020 και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού Δήμου Αλμωπίας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png