ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

            Σας καλούμε να έρθετε στις 6 Αυγούστου του έτους 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 Ακύρωση της υπ.αριθ.169/2019 απόφασης Ο.Ε Δήμου Αλμωπίας και εκ νέου απόφαση για την έγκριση της  υπ’ αριθ.36/2019 μελέτης και την έγκριση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση / απευθείας ανάθεση βάση της υπ’ αριθ.36/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων» για τις ανάγκες του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας ποσού 24.794,80 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α και παρ.2γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010.

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω του ότι υπάρχουν χρονικοί  περιορισμοί και επείγουσες ανάγκες, για την ανωτέρω Προμήθεια.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png