ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 10 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξέτασης εκ νέου της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2γ. του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας» σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ο.Ε και ακύρωση της αρ. 124/2019 απόφασης της ΟΕ (ΑΔΑ:6ΙΙ1ΩΨΩ-0Ε7)

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας» λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ.15797/9-7-2019) του προέδρου της Ο.Ε. του Δήμου Αλμωπίας διαβιβάζουμε στην ΟΕ

  2. Τα από 1/6/2019 έως και 30/6/2019 έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού του κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

  3. Την από 1/7/2019 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας στα αντλητικά συγκροτήματα που παρουσίασαν βλάβες εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένωνΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png