ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 27 Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Λήψη απόφασης για έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου”


Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.2γ. του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας»


Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου” όπως επίσης και το γεγονός ότι ΄΄Η αρδευτική περίοδος έχει ξεκινήσει την 1η Μαΐου σύμφωνα με την 64/2019 απόφαση ΔΣ και κατά την αρδευτική περίοδο με την αδιάκοπη χρήση των αντλητικών συγκροτημάτων προκαλούνται βλάβες σε αυτά, που χρίζουν άμεσης αποκατάστασης, διότι η καλή και ανεμπόδιστη λειτουργία τους είναι συνυφασμένη με την απόδοση του πρωτογενούς τομέα ( γεωργική εκμετάλλευση) με τον οποίο ασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Αλμωπίας.΄΄Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png