ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 20 Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Εισήγηση για την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2019.


Διαβίβαση εγγράφων για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση(11334/14-05-2019)


Διαβίβαση εγγράφων για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση(11294/14-05-2019)


Διαβίβαση εγγράφων για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση(11293/14-05-2019)


« Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ , ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

  1.  


Αλλαγή όρου εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων ΤΚ Μεγαπλατάνου

  1.  


«Λήψη απόφασης έγκρισης αποφάσεων δημάρχου»

  1.  


«Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου αναφορικά την αριθ. ΠΡ38/2019 ΠΡΟΣΦΥΓΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας»

  1.  


<<Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ.ΠΟΕ172/2019 ΠΡΑΞΗ του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(αριθ.κατ.αγωγής 157/2013 Διοικ.Πρωτ.Βέροιας)

  1.  


<<Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.79/2019 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας>>

  1.  


<<Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ.ΔΔΠ 728/2019 Διαταγή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης>>

  1.  


<<Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ.72/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας>>


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png