ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων Εκτύπωση
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας, σε συνέχεια του υπ’αρίθ. 4224/26-02-2019 Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα προβεί σε διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος : αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τις παρακάτω επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων:


  • Κατασκευή σωληνωτού δικτύου Τ.Δ. Αλώρου ”


Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27-03-2019 και ώρα 18:00 (6.00μ.μ.) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png