ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 2019 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) 2019

Προς τους κατοίκους του Δήμου Aλμωπίας


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν συνταχθεί οι Βεβαιωτικοί Κατάλογοι που αφορούν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το 2019, σύμφωνα με το Ν.2130/23-04-1993 (Φ.Ε.Κ. Α’). Κατά της ανωτέρω εγγραφής σας μπορείτε να κάνετε προσφυγή μέσα σε τριάντα μέρες (30) , ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου βάσει του Ν. 505/1976, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. 2 της υποπαρ. ΙΓ.2. του 1ου άρθρου του Ν. 4093/2012.

Σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής, μπορείτε να προσέρχεστε στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας , για τυχόν ενημέρωση και εξόφληση της οφειλής σας. Μετά το πέρας των 30 ημερών βεβαιώνεται το ποσό και αρχίζει να προσαυξάνεται.


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png