ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων Εκτύπωση
 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας θα προβεί στην εκ νέου διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος : αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)


Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων:  1. «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Αριδαίας» (αρ. μελ. 13/2016)

  2. «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Εξαπλατάνου» (αρ. μελ. 14/2016)

  3. «Συντήρηση και επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Αριδαίας» (αρ.μελ. 58/2016)
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.


Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β/ο

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png