ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 21 Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2019 και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω του ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013 σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση (αρθ. 266 & 267 Ν.3582/2010) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ.46703/20.11.2013)(ΥΠ.ΕΣ. εγκλ.53/οικ. 45226/20.11.2014) (ΥΠΕΣΔΑ Εγκ. 41/39937/13.11.2015) έως 15 Νοεμβρίου 2018, πρέπει να ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός και το Ο.Π.Δ., καθώς επίσης έως 31/12/2019 πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,σύμφωνα με την υπ.αριθ.27396/20-12-2018 εισήγηση του Τμ.Οικονομικών Υπηρεσιών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png