ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 13 Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. (2:00 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Εισήγηση για την 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.

2.

Επικύρωση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία για το έργο “Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”από την επιτροπή διαπίστωσης βλαβών που συστήθηκε με την αρ. 247/2018 απόφαση Ο.Ε

3.

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας"

4.

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή έργου απαγωγής ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου, Αριδαίας"

5.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

6.

«Επαναυποβολή γνωμοδότησης για λήψη απόφασης (σχετ.269/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»

7.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την ΑΓ848/14-10-2014 αγωγή»

8.

«Λήψη απόφασης άσκησης ενεργειών αναφορικά με την αριθ.190/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»

9.

«Συμπληρωματική ενημέρωση αναφορικά με την 181/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»

10.

«Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου» (αρ.πρωτ.25674/30-11-2018)

11.

«Απόδοση λογαριασμού (εντάλματος προπληρωμής) – απαλλαγή υπολόγου» (αρ.πρωτ.25673/30-11-2018)

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 658/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

13.

«Άσκηση ή μη άσκηση ενεργειών αναφορικά με την αριθ.2332/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄Ακυρωτικό)»

14.

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για το έργο «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του Δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου»

15.

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών συντήρησης & επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ)» (Αριθμ. Διακήρυξης 20071/02-10-2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png