ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

Διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας Εκτύπωση
 

Ανακοίνωση

Για διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

Ενημερώνουμε τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Αλμωπίας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222, παρ. 2, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), προκειμένου να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για ακίνητα στα οποία διακόπτουν την ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας – γραφείο ΤΑΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ ή οποιονδήποτε πάροχο ή Βεβαίωση κλειστού ακινήτου μέσω των ΚΕΠ

2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου

Σε περίπτωση που επιθυμούν διόρθωση των τμ στο πρόγραμμα του ΤΑΠ και αποφυγή μελλοντικής επιβάρυνσης από διαφορές τμ , πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας.

Εφόσον η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών δεν έχει γίνει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, δηλαδή έως και 18 Ιανουαρίου 2019.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Για όσους έχουν ήδη καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή.

Σημείωση:

Κάθε μεταβολή του ακινήτου, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης, ηλεκτροδότηση εκ νέου του ακινήτου, αλλαγή χρήσης, αλλαγή τμ, αλλαγή καταναλωτή κλπ πρέπει να δηλώνεται στο Δήμο στο γραφείο ΤΑΠ εντός δύο μηνών από την μεταβολή του ακινήτου για την αποφυγή στο μέλλον αναδρομικών χρεώσεων, ταλαιπωρίας συγκέντρωσης απαιτούμενων δικαιολογητικών παρελθόντων ετών και χρονικής καθυστέρησης διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png