ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 27 Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. (1:00 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Τροποποίηση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.

2.

Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

3.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου ''Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αλμωπίας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις"

4.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

5.

Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΠΕΡΙΑΣ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ"

6.

«Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για “Ηλεκτροδότηση δημοτικών ακινήτων" και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»

7.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με ΚΛΗΣΗ του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης»Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png