ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 Εκτύπωση
 

ΠΡΑΚΤΙΚO 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚO 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚO 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚO 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚO 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚO 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚO 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚO 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png