ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια

Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

Ο Δήμος Αλμωπίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 132/2015 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την αρ. 6259/15-06-2015 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Αύγουστο 2018, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Τ.Κ. ΠΟΥ

ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟ

ΜΙΣΘΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

  2. Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. ΑΜΑ ΙΚΑ.

  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγ.Γάτσου, τηλ: 2384350241-242) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δυο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο site και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png