ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ» Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ:«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ»
Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να
ξεκινήσουν να υλοποιούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους θα
πρέπει να προσαρμοστούν με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, τα υλικά που καθαιρούνται , όπως κουφώματα, τζάμια, τούβλα,
μονωτικά και λοιπά υλικά, κατατάσσονται στην κατηγορία 17 (Απόβλητα εκσκαφών
κατασκευών κατεδαφίσεων) του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων και η
διαχείρισή τους γίνεται υποχρεωτικά μέσω εγκεκριμένων, από τον Ελληνικό
Οργανισμό Ανακύκλωσης, Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Κατά συνέπεια οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν σύμβαση
συνεργασίας με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών Κατασκευών – Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ-ΑΕΚΚ) και να οδηγούν τα ΑΕΚΚ σε
αδειοδοτημένες μονάδες που είναι συμβεβλημένες με το συγκεκριμένο ΣΣΕΔ, και
όχι να εναποθέτουν τα καθαιρούμενα υλικά στα πεζοδρόμια και στους κάδους
απορριμμάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png