ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΚΠ-Α)

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠ-Α) ανακοινώνει ότι, οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας:

1. Α΄ Αριδαίας Κωδικός Δομής : 21521 Τηλέφωνο: 23840-21442

2. Β΄ Αριδαίας Κωδικός Δομής : 21526 Τηλέφωνο; 23840-24916

3. Ίδας Κωδικός Δομής : 21497 Τηλέφωνο; 23840-51458

4. Λουτρακίου Κωδικός Δομής: 21518 Τηλέφωνο: 23840-91214

5. Σωσάνδρας Κωδικός Δομής: 38486 Τηλέφωνο; 23840-21971

6. Προμάχων Κωδικός Δομής: 21506 Τηλέφωνο: 23840-75272

7. Ξιφιανής Κωδικός Δομής: 21510 Τηλέφωνο: 23840-92211

8.Εξαπλατάνου Κωδικός Δομής: 29896 Τηλέφωνο: 23840-41160

9. Τσακώνων Κωδικός Δομής: 21504 Τηλέφωνο: 23840-22799


επιλέχθηκαν στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η κατηγορία θέσης είναι Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι μητέρες των νηπίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην παραπάνω δράση, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και υποστήριξη για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης, στα τμήματα προσχολικής αγωγής των Α΄και Β΄ παιδικών Σταθμών Αριδαίας, από τις 15-06-2018 έως και τις 03-07-2018 και ώρες: 08.00 π.μ. έως τη 14.00μ μ. και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

Κατευθύνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, , δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες για την ένταξή τους στην παραπάνω δράση στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr και στο Γραφείο της Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα και Fax: 2310-544731, 2310-544714.

Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή με τη διαπίστευση του ΤΑΧΙSnet.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση και πρωτότυπη υπογραφή της «Αίτησης συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ΕΤΟΥΣ 2018-2019, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε στη διεύθυνση: Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 03/07/18 και ώρα 24:00 βάσει αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα και βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Όσες μητέρες επιλεγούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.

Από την παραπάνω δράση εξαιρούνται, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών μητέρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr στις 22/07/2018. Οι αιτούντες για να δουν τα αποτελέσματα απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 23/07/2018 μέχρι 25/07/2018. Οι Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης.

Οριστικά αποτελέσματα: 29/07/2018

Εγγραφές τέκνων στις δομές - υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων: 29/07/2018 έως 03/09/2018.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Κ.Π.Α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποσημείωση:

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων τροποποιήθηκε στις 3-7-2018 και ισχύει ως 6-7-2018.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png