ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων Εκτύπωση
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας, σε συνέχεια του υπ’αρίθ. 13075/25-06-2018 Πρακτικού  κλήρωσης επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα προβεί σε  διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011)  απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος: αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τις παρακάτω επιτροπές προσωρινής παραλαβής έργων:

 

●     “Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”

●     “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κεντροδυτικού Άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας”

●     “Συντήρηση και επισκευή στέγης της στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας”

●     “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μ.Ε.”

●     “Αντικατάσταση καθιστικών στο ανοιχτό θέατρο Αριδαίας”

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή  29-06-2018  και ώρα 18:00 (6.00μ.μ.) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας. 

   Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png