Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Κλήρωση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων Εκτύπωση
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας, σε συνέχεια του υπ’αρίθ. 13074/25-06-2018 Πρακτικού  κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής  παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα προβεί σε  διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011)  απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εγκύκλιος : αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21700/ 19/09/2012)

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τις παρακάτω επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων:

 

●     “Διαμόρφωση οχετού ομβρίων υδάτων εντός της πόλης της Αριδαίας ”

●     “Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Μηλίας, Ριζοχωρίου, Ίδας, Νερομύλων, Κωνσταντίας”

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή  29-06-2018  και ώρα 18:00 (6.00μ.μ.) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας. 

   Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png