ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018

Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αριδαία  28-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                            Αριθμ.πρωτ.   13408

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού   προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2018

Ο Δήμος Αλμωπίας  ύστερα από την υπ’ αριθ. 132/2015 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την αρ. 6259/15-06-2015 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι    (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Τ.Κ. ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΑΛΩΡΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΔΩΡΟΘΕΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ

 5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ

 5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΙΔΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΜΗΛΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΞΙΦΙΑΝΗΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΟΡΜΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΡΟΜΑΧΩΝ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΤΣΑΚΩΝ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ

5/ΜΗΝΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΧΡΥΣΗΣ

5/ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

20

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. ΑΜΑ ΙΚΑ.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγ.Γάτσου, τηλ: 2384350241-242)   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δυο (2) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο site και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png