ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 29 Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ. (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.

2.

Εισήγηση για την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.

3.

Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

4.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.181/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας» (αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής 217/2014)

5.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.148/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»

6.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την ΕΦΕΣΗ του Δήμου Αλμωπίας κατά της 74/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

7.

«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου»( αρ.πρωτ.12564/18-06-2018)

8.

«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου» ( αρ.πρωτ.12556/18-06-2018)

9.

«Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 365/2018 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»

10.

« Ενημέρωση αναφορικά με την ΚΛΗΣΗ του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 9 Μαΐου 2018 στο Α΄ Πενταμελές Εφετείο Αθηνών»

11.

Λήψη απόφασης αναφορικά με την 48/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας-Λογιστική Τακτοποίηση Κατάσχεσης

12.

«Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής ,ηλεκτροδότησης Δημοτικών Ακινήτων. Διάθεση – ψήφιση πίστωσης του ΚΑΕ και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»

13.

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου.

14.

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου για το Έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΙΦΙΑΝΗΣ'

15.

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου για το Έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε.ΑΡΙΔΑΙΑΣ

16.

Επανακαθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση - Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αριδαίας"

17.

Επανακαθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δήμου Αλμωπίας"

18.

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ»

19.

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»Εσωτερική Διανομή:

- Πρωτόκολλο - αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png