Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 04 Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1.

Mαταίωση διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας» και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 106 παρ.1 και 5 του Ν.4412/2016).

2.

Τροποποίηση αρχικής σύμβασης «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.


Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος ''λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου, την άμεση ανάγκη χρησιμοποίησης των γεωτρήσεων και την συντήρησή τους και λόγω του ότι μέχρι να υλοποιηθεί η διαδικασία συμβασιοποίησης της 53/2017 μελέτης υπάρχει κενό διάστημα προμήθειας καυσίμων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του στόλου του εργοταξίου ''.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png