ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκτύπωση
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αριδαία 30/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                   Αρ.πρωτ. 11310

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Αλμωπίας  ύστερα από την υπ’ αριθ.  110/2018 απόφαση του Δ.Σ. & την με αρ. πρωτ. 7261/15-05-2018   απόφαση του Συντονιστή  της  Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,   για την κάλυψη  εκτάκτων   κατεπειγουσών εποχιακών  αναγκών  , με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Εργάτες Πρασίνου (Πυρασφάλεια)

8

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της  αίτησης, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση,  και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά,   στο γραφείο πρωτοκόλλου  του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία-    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε εργασίμων   [5] ημερών από την   ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ήτοι μέχρι και την 06/06/2018 .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png