ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δ/νση            : Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδ.     : 58400 Αριδαία

Τηλέφωνο     : 23843 – 50256/4

FAX              : 23840 – 21226

e-mail : tech@0598.syzefxis.gov.gr

 

                                      

 

 

 

 

      Αριδαία  23/05/2018

     Αρ. Πρωτ.   10942

                   

     

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

 

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εξής επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, για το έτος 2018:

 

με την διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για τα κάτωθι έργα:

 

1.     «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου », (αρ.μελ. 11/2018)

2.     «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δήμου Αλμωπίας», (αρ. μελ. 18/2018)

3.     «Τσιμεντόστρωση οδού στην ΤΚ Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της ΤΚ Σαρακηνών», (αρ. μελ. 16/2018)

4.     «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Αλμωπίας», (αρ.μελ. 13/2018) 

5.     «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με υποδομές απαγωγής ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ. Ίδας και Αρχαγγέλου», (αρ. μελ. 01/2018)

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη  29/05/2018 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων

και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  • Δ/νση Τ.Υπ. Περ. Πολ/μίας
  • Αρχείο

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β/ο

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png