ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία 10/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ.πρωτ. 9821

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Ο Δήμος Αλμωπίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 54/2018 απόφαση του Δ.Σ. & την με αρ. πρωτ. 4620/22-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών , με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Χειριστής Μηχανήματος Έργων (φουξ)

1

Εργάτης Καθαριότητας

1


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση, και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία- κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δυο [2] ημερών από την ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ήτοι μέχρι και την 14/05/2018 .Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png