ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 11 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017)

2.

Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

3.

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.772/2017 απόφασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

4.

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.86/2018 απόφασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ Β΄ΟΥΣΙΑΣ)

5.

Λήψη απόφασης παράστασης του Δήμου Αλμωπίας (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ/ΜΕΝΟΥ) στις 10-05-2018 ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

6.

Παράταση έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ”

7.

Τροποποίηση της με αρ. 52/2018 απόφαση της Ο.Ε. αναφορικά με τη «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες κληρώσεις προμηθειών-γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221  παρ. 11α του Ν.4412/16»

8.

Έγκριση πρακτικού του Α' Σταδίου της Διακήρυξης με αρ. 2705/1-2-2018, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου των Τμημάτων Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών, Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου (Αριδαίας) και Αλλοδαπών

9.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Αλμωπίας» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

10.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ » με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

11.

Παράταση του έργου με τίτλο <<Ανάπλαση Τ.Κ Θηριόπετρας>>

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png