ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ: Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας
 
Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας
της 28ης Μαρτίου 2018 αναβάλλεται, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4, υπό
τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες: «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την
πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος
γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της
συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί
να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων
αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η
προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».
Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 6914/22.3.2018 πρόσκλησης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
προσέλθουν σε συνεδρίαση την Τετάρτη 28.03.2018 και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, την 26η
Μαρτίου 2018, o Δήμος μας βυθίστηκε σε βαρύ πένθος με αφορμή την τραγωδία όπου τρεις
συνδημότισσές μας έχασαν άδικα τη ζωή τους. Σε συμπαράσταση των οικογενειών των
εκλιπουσών, αναβάλλουμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση και σας προσκαλούμε
την Παρασκευή 30.3.2018 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αλμωπίας, σε επανάληψη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της
ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6914/22.3.2018 πρόσκληση συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Σωτηριάδης Συμεών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png