ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εκτύπωση
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 . Τις κρατούσες έκτακτες καιρικές συνθήκες


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι


Την διακοπή των μαθημάτων σήμερα 28/02/2018 στην σχολική μονάδα της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας , ήτοι: Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου.


Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

α.α.

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png