ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εκτύπωση
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 . Τις κρατούσες έκτακτες καιρικές συνθήκες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων σήμερα 26/02/2018 στις παρακάτω σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας , ήτοι: Δημοτικό Σχολείο Νότιας, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Περίκλειας, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Θεοδωρακείου , Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σαρακηνών, όπως επίσης και ο Παιδικός Σταθμός Περίκλειας.


Εφιστούμε την προσοχή όλων των σχολικών κοινοτήτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων και για την αποφυγή ατυχημάτων , οι μαθητές να παραμένουν εντός των κτιρίων.


Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

α.α.

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png