ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2-2-2018)

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2-2-2018) Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε  η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  3Κ/2018 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 4/2-2-2018) «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων  τακτικού προσωπικού  και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα  Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), την οποία μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και στην σελίδα www.asep.gr

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων  θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ)  , πρέπει:

Να συμπληρώσουν, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και να υποβάλλουν  αίτηση  συμμετοχής στο ΑΣΕΠ  αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού  του τόπου www.asep.gr  . Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα  με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  που αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  της ΠΡΟΚΉΡΥΞΗς

Η προθεσμία  υποβολής  των ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής  στην διαδικασία,  έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες   Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης   αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει  στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει  στις 7 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης   αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη  και λήγει  στις 23 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00

 Οι  θέσεις που αφορούν στο  Δήμο Αλμωπίας  είναι οι εξής:

Τρεις (3) θέσεις   ΔΕ   ΟΔΗΓΩΝ

Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

 

Μία (1) θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

 

Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  :Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να φροντίσουν για την έκδοση  ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ,  μπαίνοντας στην σελίδα www.asep.gr- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png