ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ arrow Αρ.Απόφασης 146/2017

Αρ.Απόφασης 146/2017 Εκτύπωση
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Αλμωπίας , της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας για : “Έργο Ανάπλασης – Αναβάθμισης Αύλειου Χώρου Δημοτικού
Σχολείου ΤΚ Μεγαπλατάνου”, προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ- Έγκριση των
όρων της σύμβασης και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png